Sout-van-die-aarde mense – Matt. 5:13-16 – kleingroepe: 26 Jan. – 1 Febr.

3 sout van aarde menseGee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.

RUS

Om mee te begin, sê: “God nooi ons uit om tot rus te kom by Hom. Sluit nou die oë en gee vir Hom al jou wanhoop, verwarring of hoop.  Dit kan ’n vraag wees, ’n behoefte, ’n seer, ’n dankbaarheid.” Gee 3 minute daarvoor.

Sê dan: “God gee aan ons die belofte: ‘28Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is sag en my las is lig.’  Oordink die betekenis hiervan vir jou lewe.”  Gee 3 minute daarvoor.

Sê amen en gee dan geleentheid dat mense kan deel wat hulle ervaar het in hierdie tot-rus-kom tyd.  Indien hulle vrymoedigheid het, kan julle saam vir van dié sake bid en ook op julle groep se gebedslys sit.

HOOR

1.  Lees Matteus 5:13-16.

2.  Gee geleentheid dat elkeen deel wat hom of haar tref.

3.  Dink na oor wat die metafoor van sout van die aarde prakties beteken.  Dink bv. aan die eienskappe van die sout wat julle ken en ook aan die gehalte wat die sout van Jesus se tyd gehad het en wat dit vir julle sê.

4.  Dink na oor wat die metafoor van die lig vir die wêreld prakties beteken.  Dink bv. aan wat dit beteken dat gelowiges beide die stad op die berg en die lamp op die lampstander is en wat dit vir julle sê.  Julle kan ook dink aan hoe dit ons help om aan Jesus as die Lig vir die wêreld te dink (Joh. 8:12).

5.  Vers 16 is ‘n belangrike samevatting van dié gedeelte.  God se mense moet só optree dat hulle goeie werk die lig op God kan laat val en die Vader in die hemele verheerlik kan word.  Hoe kan ons dit meer en meer regkry?

LEEF

In die lig van julle besinning oor hoe julle meer en meer soos sout van die aarde kan optree en meer en meer die lig vir die wêreld kan wees, wat lê die Here nou op julle hart om daaraan te gaan doen?  Bid dan vir mekaar en deel volgende week wat gebeur het.

Ons lees volgende week Matt. 5:17-48 – Vyande word vriende.

Kleingroeptekste vir die res van die kwartaal:

Skynheiligheid ontbloot – Matt. 6:1-18
Goddelike golflengte ontdek – Matt. 17:1-8
Bekendstelling van nuwe wyn – Matt. 26:26-30
Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34
Boontjie kry sy loontjie – Matt. 7:1-29
Jesus en die Samaritaanse vrou – Joh. 4:5-42
Genesing van die blinde man – Joh. 9:1-41
Lasarus se opstanding – Joh. 11:1-45
     

Trackback from your site.

Leave a comment