PSALM 40

Week van 20 – 26 Mei 2012

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor julle ervarings van Pinkster en Lectio Divina.
  • Word stil en laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

Lees Psalm 40

  • Wat tref jou in die gedeelte?  Deel dit met mekaar.

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Psalm 40 – U woord is my hele lewe

Die Psalmis is in die nood, en bely dat hy homself nie kan help nie. Sy enigste hoop is dat die Here aan hom sal dink en hom sal red.  En sy versugting is dat Hy nie sal talm nie (vers 18).

Dit is waarom hy drie goed doen, waarmee ’n mens ook die boodskap van die Psalm kan opsom:

  • ONTHOU – Vers 2-6: Hy dink terug aan sy vorige ervarings van redding en getuig daarvan in die geloofsgemeenskap – let op hoe pragtig hy die beeld van sy ervaring om uit die modder getrek te word (beeld van die dood) en op ’n vaste rots geplaas te word, inspan om die geloofsgemeenskap aan te moedig om God altyd te vertrou.
  • TOEWY – vers 7-11: Hy dink aan wat Hy van God weet – dat Hy gehoorsaamheid wil hê (iets wat Dawid reeds uit die interaksie van Samuel en Saul geleer het – 1 Sam 15:22), en dat Hy wil hê dat van sy goedheid en trou getuienis afgelê sal word – en wy homself opnuut daaraan toe en herinner die Here aan sy “track record”.  Vers 9 is ’n kosbare verwoording van die geloofslewe: “Om u wil te doen, o God, is my een begeerte, u woord is my hele lewe”, iets wat in Jesus se lewe die hoofrol gespeel het (Joh 4:34).  En Jesus word natuurlik self die offer soos Hebreërs 10:5-10 dit uitspel met verwysing na hierdie Psalm.
  • SMEEK – vers 12-18: Hy spel sy vasgevalde situasie uit voor die Here, en beroep hom op God se ontferming, liefde, trou, grootheid, hulp en redding.

Dit is daarom ’n Psalm wat ’n mens as die struktuur van jou eie worsteling met jou unieke situasie kan gebruik.  Om God se reddingsdade in die verlede in herinnering te roep, om jouself opnuut aan God toe te wy in gehoorsaamheid en getuienis, en jou behoefte in elke detail aan Hom bekend te maak en jou verwagting te stel in sy ontfermende karakter.  Dit is hoe ons die pad met God stap en vir Hom leef.

Terloops: vers 14-18 van Psalm 40 kom ook in effens gewysigde vorm as ‘n aparte Psalm voor, Psalm 70, waarskynlik aangepas om as ‘n kort skietgebed in ‘n krisis gebruik te word.

Bespreek.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Wat bly jou by van Pinkster en Lectio Divina?  Hoe gaan dit jou daaglikse gesprek en lewe met God beïnvloed?
  • Sluit af met ‘n gebed.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.