Preek: 19 Des 2010 – Matt 1:18-35 – Die krisis in die middel van die storie

Verwelkoming & Afk

Adventkers

Vandag is die vierde Sondag van Advent –
die Sondag van liefde.
Werklike liefde is dít:
nie die liefde wat ons vir God het nie,
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het
deur sy Seun te stuur
as versoening vir ons sondes.
(1 Joh 4:12)

Terwyl die kers aangesteek word,
sing die gemeente

Lied 329 (Want so lief het God die wêreld gehad) (sit)

VIDEO: N_CLIP_BELIEVEYOU_RESOURCES_N700_DL.MOV

Seëngroet

Mag julle sy liefde ken,
liefde wat ons verstand te bowe gaan,
en mag julle heeltemal vervul word
met die volheid van God. (Efe 3:19)

Amen

Lofsang

En ons ken die liefde wat God vir ons het,
en ons glo daarin.
God is liefde;
wie in die liefde bly,
bly in God
en God bly in hulle.
(1Joh 4:16)

Daarom loof:

Lied 336: 1, 2, 5 (staan)

Lied 342: 1-3 (sit)

 

Doopformulier

Lied 334:1-2 (staan)

Doop

 

Lied 334:4 (sit)

Gebed

Skriflesing

Matteus 1:18-25

 

Preek

Om 05:36 hardloop die vrou
teen die hang van Leeukop.
Sy is jonk,
beeldskoon,
Amerikaans,
beangs.
Want sy word soos ‘n dier gejag.

Om 05:37 bel hulle vir speurder-inspekteur
Bennie Griessel wakker.
Hy moet kom,
‘n jong meisie se lyk lê langs St. Martini,
die Lutherse kerk bo in Langstraat.

Om 07:02
ontdek die drankbenewelde voormalige sangsensasie
Alexa Barnard
haar man se lyk langs haar –
en die moordpistool net sentimeters van haar hand af.

Teen 09:00 begin Griessel vermoed
sy nuwe rol as mentor van die volgende geslag wetstoepassers
is dalk ietwat meer gekompliseerd
as wat hy gedink het.

Anderkant twaalfuur
is hy in ‘n wedloop teen tyd
om die mooi jong toeris se lewe te red.
En laat in die middag skiet hulle vir Bennie Griessel.
Reg in die hart.
Redelik normale dag,
jou tipiese 13 uur van Suid-Afrikaanse wetstoepassing.

Dis hoe die flapteks Deon Meyer se speurverhaal,
13 uur,
beskryf.

Gestel sien in winkel,
lees flapteks,
klink iets sal geniet,
koop boek,
huis – begin lees.

maar begin sommer middel van boek lees,
sê bl 192:
“Bennie Griessel se asem jaag
en hy sweet
toe hy by John Afrika se kantoor instap –
van die hitte buite,
van die vier stelle trappe omdat huisbakke nie sonder … elektrisiteit kan werk nie,
en van die dringendheid in hom.”

Maak nie sin nie.
Want maak nie sin verhaal in middel te begin lees nie!
As jy nie plot van storie,
soos van begin af ontvou,
ken nie,
is sotrie onsamehangend.
Werk net uit as jy van begin af lees.

 

God se storie

God skryf ook ‘n storie.
Is verhaal van God betrokkenheid by wêreld.

Hierdie storie is rerig,
dis feite,
geskiedenis,
histories betroubaar.

Dit strek oor die eeue.

En ons is deel van hierdie storie,
karakters in die verhaal wat ontvou.

In teksgedeelte gelees,
kry stukkie God verhaal.

As mens flapteks moet skryf oor “gesk geb van Jesus Christus”,
kan dalk lees:
• Aankondiging van die geboorteverhaal (vers 18a)
• Maria is swanger deur die Heilige Gees (vers 18b)
• Josef wil die verlowing verbreek
 en verset hom teen die plek wat hy in die geboorteverhaal beklee (vers 19)
• God gee aan Josef deur ‘n engel ‘n opdrag oor hoe hy moet optree (verse 20-21)
• Josef voer God se plan gehoorsaam uit (verse 24-25)
• Die verhaal speel uit soos geprofeteer in Jesaja 7:14, wat nou in vervulling gaan (verse 22-23).

God het ‘n plan met die geboorte van sy Seun.
En Josef,
Maria,
die engel,
die profeet Jesaja…
almal karakters in God se storie.
Plot besig af te speel.

 

In die middel van God se storie.

Josef probleem natuurlik,
is dat iewers in middel van God storie ingesleep word.

Hy’s eensklaps op bl 192 van die storie,
sonder dat hy die verhaal verstaan,
sonder res van plot ken.

En omstandighede van plot so vreemd,
dat Josef God glad nie raaksien nie.

Moet verstaan:
Joodse gebruike verlowing bindende gevolge.
Daarom eintlik reeds man en vrou.
Owerspel deur verloofde is as egbreuk beskou.

So Josef kan Maria hof teo sleep.
Kies om haar –
dalk ook self –
skande en bespotting te spaar.
Gaan verlowing stil-stil verbreek.

En dan, hier,
openbaar God homself aan Josef.
Engel verskyn aan Josef in droom.
Josef ontdek:
• God is die outeur van die gebeure;
• Die Heilige Gees het die nuwe lewe in Maria verwek;
• Die Seun wat gebore sal word,
se Naam moet Jesus (verlosser) wees,
want sy lewensdoel is om verlossing van sonde te bring;
• Aangesien die swangerskap van God af kom,
sal die Seun Immanuel genoem word,
God by ons;
• Dit alles in die vervulling van ‘n eeue-oue profesie deur Jesaja.

God verduidelik vorige 192 bladsye aan Josef.
Verduidelik Josef plek in plot,
en maak hooftrekke van toekomstige verloop van plot aan Josef bekend.

God help Josef om goddelike storielyn te verstaan.

So waar hy vroeër uit storie wou klim,
van Maria wou skei,
verstaan nou wat aan gebeur is.

God nooi hom letterlik in verhaal in.
En Josef besluit om in storie te bly.
Word gewillige medewerker in uitspeel van God se verhaal.

 

Die krisis in die middel van die storie.

Josef krisis natuurlik ons almal krisis.
word almal in middel van storie gebore.
Lééf in middel van storie.

Kan nie self plot uitpluis.
Voel soms so bietjie in wêreld ingegooi,
is tydjie hier,
dan weer met dood uit storie verdwyn.

Wat gaan aan?

Daarom iemand nodig storie vir ons verduidelik.
Het openbaring nodig.

En Bybel is openbaring –
manier waarop God hooftrekke van sy storie vir ons vertel.

God het die wêreld geskep
en die wêreld is op pad na ‘n heerlike bestemming.

Daar is sonde en verset,
pyn en gebrokenheid.

Maar daar is ook ‘n verlosser
wat met boosheid afreken.

Die volle heerlikheid van hierdie verlossing
lê natuurlik nog in die toekoms.

Maar God se openbaring in die Bybel,
trek die gordyne so effens weg,
sodat ons die plot kan sien.

God se openbaring help ons,
wat in die middel van die storie gebore is,
om sin uit ons lewens te maak.

Dit help ons om te kies
om deel te wees van God se storie,
om medewerkers van God te word.

 

Kompeterende stories

In teks gelees,
twee kompeterende stories:

(1) Een moontlikheid:
Maria egbreek,
Josef behoort te skei.

(2) Ander storie regte feite:
Maria is swanger deur Heilige Gees,
Josef kan deelneem aan God se plan
om Verlosser vir wêreld te gee.

Vandag steeds, elke dag,
sulke kompeterende stories:

1. Ons is hier om finansieel vooruit te gaan,
goeie dinge te koop,
so geluk te kry.

2. Ons is hier as Afrikaners,
om oorlewing van volk en kerk te verseker.

3. Ons is toevallig hier,
produk van eindelose toevallighede,
geen werklike impak,
rol in verhaal.

4. Daar’s baie stories besig uit te speel.
Jou taak een te kies wat vir jou werk,
nie inmeng by ander stories,
solank joune nie ander seermaak,
kan eintlik maar enige storie kies.

Maar ons as Christene deel van ander storie.
Ons vind ons plek in openbaring van God.

So saam worstel met Bybel,
sodat saam o.l.v. Gees kan besluit
wat ons rol in storie is.

En hoe meer dit doen,
hoe meer saam ander gelowiges storie bestudeer,
leer verstaan,
hoe makliker kan lewe belyn met God se storie.

Slot

Jy is op bladsy 192.
Maar jy ken die plot.

Kies jy om deel te wees van God se storie, soos Josef?
En hoe gaan God dié verhaal verder met jou lewe skryf?

Gebed

Nadenke: Laat mense dink oor die stories van hul lewe.
Voorbidding

Dankoffer

 

Lied 365: 1 & 3 (staan)

seën

Lied 313

     

Trackback from your site.

Leave a comment