Preek: 1 Timoteus 6 – 3 Oktober 2010

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Verwelkoming

Verlede Sondag gesê: Seisoen van Skepping
Wêreldwyd deur Christene gevier.

Talle tekste in Bybel met skepping te make –
Genesis, Psalms, verskeie NT tekste, Openbaring.

Maar wanneer Bybel lees met lens sensitief vir verwysings na aarde,
Ontdek gou dat Bybel tot barstens vol daarvan.
Elke bladsy praat van
Berge & heuwels,
Lig & lug,
Grond en water,
Riviere en see,
Wind en vuur,
Lewe en sterwe,
Plane en bome,
Diere en voëls,
En natuurlik oor die mens.

Wanneer Seisoen van Skepping vier,
Gaan nie maar oor iets interessants wat Bybel bv. oor bome te sê het,
Maar om Bybel vanuit nuwe oogpunt te verstaan –
Juis omdat hele drama van skepping, sonde, verlossing & voleinding,
Alles met skepping te doen het.

Daarom fokus Seisoen van Skepping op deugde,
Manier van leef in en met skepping,
Verlede week gebed,
Vanoggend tevredenheid.

Toetrede

Flam 48 (sit)

Votum

(Ps 8)

Seëngroet

Psalm 29 v 1, 3-5 (staan)

Wet

Lev 19:1-4, 9-18

Skuldbelydenis

Bely gebooie minag,
Selfsugtig lewe,
Net aan self en eie behoeftes dink,
So die hart van u wet oortree.

Bely dat mekaar uitbuit in besigheid,
Kyk hoe baie ons kan kry,
Nie dink aan medemens of aarde.
Dat naaste uitbuit,
Besteel,
Belieg
Bedrieg.

Dat in gulsigheid skepping waaroor U ons laat heers het,
Vernietig,
Uitbuit,
Uitput.

Lug en water besoedel,
Grond met erosie laat wegspoel
Voëls en diere van habitat ontneem
Ons naaste honger gelaat.

Dat nie in liefde leef nie,
Maar in haat,
Wrokkigheid
Eie belang.
Blind geword het vir naaste
En vir aarde.

Here,
Ons weet nie hoe om dit wat ons beskadig het,
Te herstel nie.
Ons bely ons onvermoë in afhanklikheid van U.

Vergewe ons, Here,
Wees ons genadig.
Gee ons die vermoë om anders te leef,
In Jesus Naam.

Genadeverkondiging

Miga 7:18-19

Lied 192 v 1-2 (staan)

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Gebed

Skriflesing

1 Timoteus 6:6-19

Preek

Kinders – al is net 2 – voorstel Sakkie & Sieg
Video
Ons leef in wêreld vol gemors –
Wêreld gemors genereer.
Waar gemors mense weggooi,
Ongekende proporsies aanneem
(foto’s – nie vind, wel eet, stats:)
Studie Verenigde Koninkryk gevind
Mense EEN DERDE an alle kos wat koop,
Weggooi.
4.4 miljoen appels elke DAG in VK weggegooi.
Spandeer £3 BILJOEN per jaar aan kos weggegooi word.

Al hierdie gemors –
Lê vrot op asgate,
Ook koste van verbou, vervoer –
Genereer massiewe hoeveelheid koolsuurgas.

Hoe gebeur so iets?

Gebeur omdat in kultuur leef
Wat vertel doel van lewe = versamel –
Meer hê.

Van kleins af:
“Happy meals” –
Belowe geluk as stukkie nuttelose plastiek nonsens kry.

En so gaan ons deur die lewe –
Happy meals raak net duurder.

Hierdie kultuur selfs deel geword van baie kerke –
God wil hê dat jy dit alles moet hê –
Wil hê dat jy dit nou kry!
Celebrity-predikers soos TD Jakes, Benny Hinn,
Mislei te glo verdien nog te hê,
Nog meer hebsugtig.

In proses raak suinig,
Probeer mekaar uitoorlê
Vir winskoop,
Beste transaksie te beklink.

Maar dit kos ons –
Meer as net geld,
Of belaglike lang – en langer – ure moet werk om te bekostig,
Meer as liggame ingee onder druk.

Finansiële krisis afgelope tyd – economic meltdown –
Nie juis a.g.v. gulsigheid nie?

Al Gore “Inconvenient Truth” –
Kos ons die aarde.

Vergryp onsself aan GOD se goed,
Die dinge hy ons opdrag gegee te versorg.

Aarde kreun onder ons grypsug.
Wetenskaplikes bereken natuurlike hulpbronne tot beskikking
20% vinniger opgebruik
As wat natuur in staat te vervang.
Het reeds twee aardbolle nodig om vraag na ekonomiese groei te voorsien.

Ons gemors en gulsigheid veroorsaak dat koolstofdioksied
Soos kombers oor aarde lê,
Temperatuur laat styg –
Amper soos iemand koors ontwikkel –
Veroorsaak sommige plekke oormatige reën,
Ander plekke… droogte.

Ghandi gesê:
Earth produces enough to satisfy everyone’s need,
But not everyone’s greed.

Gulsigheid kos ons die aarde.
En dit kos ons ons verhouding met God –
Stel meer belang in God se goed
As in goed se God.

Teks vanoggend roep ons om met genoeg tevrede te wees,
Omdat gierigheid wortel van allerlei kwaad is.

In wêreld is gierigheid die reël –
Die liefde vir geld en besittings.
In God se koninkryk is goedhartigheid die reël.

So hoe leef met reëls koninkryk,
Eerder as wêreld?

U2 liedjie:
I still haven’t found what I’m looking for:
I have climbed the highest mountains.
I have run through the fields.
I have runned, I have crawled, I have scaled city walls
But I still haven’t found what I’m looking for.

Tevredenheid is innerlike houding teenoor lewe.
Shakespeare beskryf skitterend in Henry the Sixth:
Koning wandel rond in onbekende plekke op platteland,
Ontmoet twee wildopsigters,
Vertel dat koning is.
As jy koning is, waar is jou kroon?
My crown is in my heart,
Not on my head.
Not decked with diamonds
And Indian stones,
Nor te be seen;
My crown is called content –
A crown it is that seldom kings enjoy.

Tevredenheid is nie gebrek aan ambisie –
Gebrek ambisie wanneer nie geleenthede benut God jou gee,
Verkies eerder krepeer.

Tevredenheid kom wanneer nie dinge najaag,
Nie doel in lewe raak.
Maar tevrede is met wat het –
Wat God vir ons gee.

Kan tevrede wees,
Wanneer vrede in God vind.
Tevredenheid is gewortel in ons belydenis dat God,
Almagtige Vader,
Skepper van hemel en aarde is.
Hy is voorsiener.
Al die skatte is syne –
Trouens, hy’t dit gemaak.

En hierdie God is ons Vader.
Hy sal vir ons sorg.

Daarom kan mens vreesloos en sonder bekommernis
Die Here dien,
Uit dankbaarheid vir die kos en klere wat hy voorsien.
Deur, soos Augustinus gesê het,
Nie vir God te gebruik om wêreld te geniet,
Maar wêreld gebruik God te geniet.

Tweedens rentmeesterskap.

Paulus roep Timoteus op om van geldgierigheid weg te vlug,
Te streef na deugde wat by geloof pas:
Opregtheid,
Toewyding aan God,
Geloof
Liefde
Volharding
Minsaamheid.

Hy is voor God verantwoordelik om sy roeping
En sy geloof
Uit te leef.

Dit beteken ons onthou dat rentmeesters is.
God besit al die rykdom in die wêreld.
Alles is syne.
Nie een van ons sou vir ‘n enkele sekonde op hierdie planeet kon oorleef,
As God nie sy rykdom milddadig met ons gedeel het nie.

Gelowiges mag ook ryk wees,
Terwyl onthou dat ook “ons” rykdom nie ons s’n is nie,
Maar dat ons bestuurders is daarvan,
Trustees namens God.

Derdens ons kultuur van grypsug vryspring,
Deur vrygewig te wees.

Is natuurlik hier wat agterkom wie regtig beursie besit,
Of tevrede is,
Werklik rentmeester is,
En of slaaf is van besittings,
Ou dae sou sê: God Mammon aanbid.

Want rykdom bring groot verantwoordelikheid.
God seën sommige mense met welvaart,
SODAT hulle vir ander tot seën kan wees.
Sy bedoeling is dat ons moet deel.

Rick Warren, Doelgerigte Kerk, Doelgerigte lewe – 40 dae –
Kitsmiljoenêr geword.
Joernalis hom vra na welvaart,
Gesê:
Dis nie ‘n probleem as jy ryk is nie.
Dis ‘n probleem wanneer jy ryk sterf.

Sluit af gedig Zaap Zijlsra:
‘n Psalm van U:
“Die stroom van welvaart is my herder
Niks sal my ontbreek nie
Dit laat my neerlê in groen weivelde
Na ‘n rustige aftrede lei dit my heen.
Dit streel my maag
Geld lei my op die regte spore
Want geld wat stom is maak reg wat krom is
Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee,
Ek sal geen onheil vrees nie
Want my polis is by my
My slaappoeier en my aspiriene
Die vertroos my
Die welvaart laat my by ‘n feesmaaltyd aansit my beker loop oor
Ja, vakansiebonus, annuïteite en pensioen bystand
sal my volg al die dae van my lewe
en ek sal in die tempel van welvaart vertoef tot my begrafnis .”

 

GOD ROEP ONS OM TE LEEF

Voorbidding

Onderwys

Reën

Dankoffer

Toewyding – alles behoort aan God, rentmeesterskap, afhanklikheid.

Lied 308 v 1-2, 4-5 (Staan)

Seën
Lied 314

     

Trackback from your site.

Leave a comment