PREDIKER 9:1-12 – Week 2

RUS EN ONTVANG

 • Gesels met mekaar oor julle ervaring van die lewe se ritmes en roetines.
 • Wat leer die Here jou daarvan of daardeur?
 • Word stil en laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

‘n Handige manier om Prediker te lees, is aan die hand van drie aspekte van die Prediker se wysheid, soos RBY Scott dit in sy kommentaar opsom (Anchor Bible):

 1. One must face facts;
 2. One must learn to live with what cannot be changed;
 3. One must develop the capacity to find enjoyment in work and wisdom and in the very experience of living.

Probeer dus, soos jy lees, die dele in die teks te merk wat vir jou tref as:

 1. feite waarmee jy rekening moet hou,
 2. onveranderlikhede wat jy moet leer om te aanvaar, en
 3. vreugdes wat jy deel van jou lewe moet maak.

Lees Prediker 9:1-12

Deel nou met mekaar watter feite, onveranderlikhede of vreugdes in die teksgedeelte jou getref het.

LEEF EN ONTPLOOI

Laat elkeen dan een van hierdie feite/onveranderlikhede/vreugdes kies en gee genoeg tyd dat elkeen nadink oor die praktiese betekenis daarvan vir hulle lewe.  Die volgende vrae kan jou help daarmee:

 • Hoe gaan jy met die feite rekening hou? 
 • Watter stappe kan jy neem om die onveranderlikhede te aanvaar? 
 • Hoe kan jy jou lewe rondom die vreugdes inrig?

Deel dit met mekaar.

Gee tyd vir stilgebed, dat elkeen met die Here daaroor gesels.

Sluit af met ‘n gebed.

     

Trackback from your site.

Leave a comment