PREDIKER 3:1-15 – Week 1

RUS EN ONTVANG

  • Gesels met mekaar oor iets wat ’n groot impak op jou gehad het die afgelope tyd.
  • Wat het die Here jou daardeur geleer?
  • Word stil en laat iemand met ‘n gebed open.

HOOR EN ONTGIN

Lees Prediker 3:1-15 (Lees meer oor Prediker by www.bybelskool.com en/of woon Woensdagaande 18:30-19:30 die Bybelskool byeenkoms by)

Sê vir mekaar wat die teks by jou wakker gemaak het.  

Hier volg ’n paar verhelderende opmerkings oor die gedeelte:

Die Prediker was ‘n wysheidsleraar

Hy het daarom gesoek na patrone en ordes in die werklikheid (of die gebrek daaraan!), om daaruit beproefde beginsels en wyshede af te lei, wat tot hulp kan wees in die lewenskuns. ‘n Sleutelvers vir sy boodskap is 3:11 wat as volg vertaal kan word: “Hy (God) het alles mooi/goed gemaak op sy tyd. Hy het ook die ewigheid in hulle hart geplaas.  Tog kan die mens nie God se werk van begin tot end uitvind/begryp nie.” 

Die Prediker sê eerstens hiermee dat daar ‘n plan of patroon is vir en met alles, maar dat dit God s’n is.  Die plan of patroon is dus meesal nie binne ons bereik nie.  Ons kan dele daarvan verstaan, sommige minder, en ander meer.  Maar, niemand van ons kan dit van begin tot end volledig begryp of deurvors nie.

Dit beteken dat ons moeilik die patrone van die hede kan gebruik om die toekoms te bepaal.  Ons insig in die verloop van gebeure, soos die tyd aanstap, is net te min.  Die toekoms kan nie volledig voorspel word op grond van goed wat in die hede voorkom nie, en kan veral nie voorskryf wat sal gebeur of wat sal nie gebeur nie.  

Dit is, volgens die Prediker, net God wat die insig daarin het (Pred 7:14).  Om die waarheid te sê, selfs ons insig in wat reg voor ons oë gebeur, is gebrekkig!  Dit staan alles onder God se beheer.  En ons begrip van wat Hy doen, is uiters beperk (Pred 8:17).  “No one can really understand it.” (New Century Version)

Die tweede ding wat hy daarmee sê, is dat ons mense is wat die kapasiteit het vir die ewigheid (“Hy het ook die ewigheid in hulle hart geplaas”). Ons kan nie deur enigiets “onder die son” (soos dit letterlik staan in Pred 1:3 en op vele ander plekke: 2:11; 3:16; 4:2; 5:12; 6:2; 8:9; 9:3; 10:5) tevrede gestel word nie.  Daardie soeke in ons na meer, is eintlik ’n soeke na God, na die eintlike werklikheid, na die eindbestemming, na die ewigheid.

En dit is wat die Prediker met sy boek wil doen.  Hy wil ons herinner – terwyl hy die soeke na meer, sonder God,  aan die kaak stel, en wys dat daar niks is wat regtig uiteindelik bevredig nie, dat alles tot niks kom – aan die werklikheid van God, die enigste Een wat sin bring aan ons lewens “onder die son”.

Daarom sê hy in die derde plek, dat wanneer die lewe as ‘n gawe uit Sy hand geniet word (hy beklemtoon dit 6 keer: 2:24; 3:12-13; 3:22; 5:17-19; 8:15; 9:7-9), wanneer ons ons fokus op Hom plaas (12:1-14), dit is dan wat goed begin sin maak, wat die begeerte na meer in God sy vervulling vind.  Die vreugde van die reis self, en die genot van die oomblik self, is reeds die gawe van God, nie eers die blywende waarde of uiteindelike betekenis daarvan nie, want dié uitkoms lê uiteraard uiteindelik in die hande van God, iets waarin ons nie ’n helder en volledige insig het nie.

Die Prediker breek dus ons illusies af oor die relatiewe waarde van die dinge waarop ons ons begeerte na meer fokus, sodat ons die absolute werklikheid van God se betrokkenheid by ons kan begin waardeer.  Daarom moet ons goed luister na die Prediker en leer om met God te begin leef “onder die son”.

LEEF EN ONTPLOOI

  • Hoe is die Here in jou lewe besig om jou die waarde van die roetine van die lewe te leer?
  • Hoe kan jy groei om dit as ’n gawe uit God se hand te ervaar?
  • Sluit af met ‘n gebed.
     

Trackback from your site.

Leave a comment