Prediker 12 Week vanaf 29 April 2012

RUS

  • Vertel vir mekaar wat julle die afgelope week geniet het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Prediker 12:11-14 uit Die Bybel vir Almal

Die dinge wat wyse mense sê, is soos skerp stokke, dit is soos spykers wat hulle diep inslaan. Dit is een Herder wat vir ons die wyse mense gee wat spreuke bymekaarmaak. 

Ek het al hierdie dinge vir jou gesê, maar ek wil ook nog dít sê: My seun, jy moet versigtig wees, ’n mens maak nooit klaar wanneer jy baie boeke wil skryf nie, en as jy baie hard werk om die boeke te skryf, dan sal jy baie moeg word.  Wanneer jy klaar na alles geluister het, dan moet jy dít onthou: Jy moet vir God respekteer en jy moet Hom dien. Jy moet doen wat Hy sê, want Hy sê dit vir elke mens.  Ja, God sal alles oordeel wat jy doen, Hy sal ook die dinge oordeel waarvan ander mense nie weet nie, die goeie dinge én die slegte dinge.

Gesels oor die teksgedeelte (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk).

  • Wat in die teksgedeelte spreek julle aan?
  • God gee vir ons wyse mense, sodat ons kan weet hoe om te leef (v11).  Vertel vir mekaar wie die wyse mense in julle lewens is.  Julle kan ook vertel van wyse woorde wat mense al vir julle gesê het, wat julle gehelp het.
  • Nadat alles gesê is, is daar een ding wat die meeste saak maak:  Jy moet vir God respekteer en jy moet Hom dien. Jy moet doen wat Hy sê (v 13).  Kyk gou na Psalm 111:10. 

LEEF

  • Hoe kan jy vir God dien?  Wat vra die Here nou van jou?
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

Huisgodsdiens materiaal prediker

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.