Pinkster Voorbidding Wo 19 Mei 2010

Gebed
Ps 86

Sang
(sonder aankondiging)  Ek kyk op na die berge

Skriflesing
1 Petrus 5:7
en
Fil. 4:6

Voorbidding
Self & familie, vriende
Lys waarvoor bid.
 stil gebed

Versoeke
 Bid in groepies

PSALM 23

Bid vir die kerk
Ef. 1:17-19
Stilte

Ef. 3:16-19
Stilte

Kol 1:9-11
Stilte

Eie gebed vir kerk – skryf
Stilte
LIED 436 (Sonder aankondiging) Herskep, o Gees

Bid vir Suid-Afrika
1 Timoteus 2:1-4
 Bid vir die volgende sake:
• M.I.V. en Vigs pandemie
• groeiende getal arm en behoeftige mense
• onreg en skadelike optrede en dade
• korrupsie op alle vlakke
• die vervolgde kerk in baie lande
• geweld
• mishandeling en uitbuiting van vroue en kinders
• rassisme, rassehaat en etniese trots
• Ander

 Bid in groepies
SANG (Sonder aankondiging) N’kosi Sikelel Afrika

Bid vir die nasies
• Gemeente se sendelinge op naam:
• Bid dat nasies sal ontdek dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is.
• Bid dat die onbereikte mensegroepe deur die evangelie bereik sal word
• Bid dat die Here sy vrede en heerlikheid oor die lande sal uitstort
• bid dat die Here die nasies sal seën

 Groepies
SANG (sonder aankondiging) Lig vir die wêreld

Algemene gebed
geleentheid hardop bid
Sang
Ons Vader
Seën – spesifiek wegsending

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.