Ons waag in geloof – Hebr. 12:1-3

RUS

Hierdie kwartaal fokus ons op Somerstrand Gemeente se roeping om te LUISTER en LEEF.  Die erediens van 31 Augustus  fokus op die SESDE waarde: ONS WAAG IN DIE GELOOF (waagmoed).  Sluit die oë en raak vir ’n minuut lank net stil voor die Here.  Lees die volgende vers voor (2x) en oordink dit vir 3 minute in stilgebed voor die Here: “Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” (Hebr. 11:6).  Sluit die gebed af en deel met mekaar enige insigte wat in julle gebed na vore gekom het.

LUISTER

Lees Hebreërs 12:1-3

1.  Sê vir mekaar wat die teks by jou wakker gemaak het.   Wat tref jou?  Hoe raak dit jou lewe?

2.  Vertel vir mekaar verhale van geloofshelde wat ’n indruk op jou gemaak het.  Hoekom?  Watter betekenis het dit vir jou?

3.  Die Hebreërskrywer vertel in hoofstuk 11 van ’n wye reeks geloofshelde en sê dat hulle ons help om twee goed te doen: 1) om elke las van ons af te gooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik en 2) om die wedloop wat vir ons voorlê met volharding te hardloop.  Hoe help hulle ons?  Wat beteken dit prakties vir jou?

4.  Die skrywer gee vir ons ’n besondere beskrywing van Jesus as die geloofsheld by uitstek.  Jesus inspireer ons op twee wyses, 1) as dié Een op wie ons kan staatmaak dat Hy die Begin en Voleinder van ons geloof is, en 2) dat Hy ons deur sy lewe gewys het hoe om die vyandskap van sondaars te hanteer.  Is dit só vir jou?  Hoe inspireer Hy vir jou?

5.  Die skrywer sê laastens dat ons ook twee goed in ons verhouding met Jesus moet doen: 1) ons oog op Hom gevestig hou, 2) Hom voor oë hou.  Wat sou dit beteken?  Hoe doen ons dit?

LEEF

Baie van die geloofshelde was dapper mense wat gewaag het in geloof: Abraham het die onbekende in getrek, Ragab het spioene weggesteek, ens. Waar het God al vir jou gevra om te waag in geloof? Wat was dit en wat het gebeur? Vra God dalk nou vir jou om te waag in geloof? Vertel vir mekaar daarvan.  En ons gemeente – wat vra die Here van ons?

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.