Ons verwelkom almal: kleingroepe 20-26 Julie

RUS

LOGOHierdie kwartaal fokus ons op Somerstrand Gemeente se roeping om te LUISTER en LEEF.  Die erediens van 27 Julie  fokus op die eerste waarde: ONS VERWELKOM ALMAL.

Doen moeite om uit te vind hoe elkeen van julle verwelkom wil word — handdruk, drukkie, oogkontak, wuif van die hand …  Gee geleentheid dat elkeen ’n kort ietsie vertel oor ’n goeie ding wat die afgelope maand met hulle gebeur het.  Open met gebed.

LUISTER

Lees Filippense 2:1-4 en deel met mekaar wat julle daarin tref.  Hier is die Bybel Direkte Vertaling (BDV) se weergawe daarvan (eksemplare by kerkkantoor te koop):

1Daarom, as daar enige troos in Christus is, enige aanmoediging uit die liefde, enige gemeenskap deur die Gees, enige toegeneentheid en ontferming — 2maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van gees, een in strewe.  3Moenie iets uit selfsug of ydelheid doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as hulself.  4Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na dié van ander.”

1. Vertel vir mekaar stories van hoe mense jou ingesluit het in ‘n groep — as kind met die kies van spanne; as vriend(in) in ‘n sosiale kring; as lid van ‘n vereniging of klub; as vennoot in ‘n besigheid.  Hoe het dit gevoel?  Wat het dit vir jou beteken?  Wat is jou ervaring waar jy ander mense op soortgelyke wyse ingesluit het?

2. Kyk weer na Filippense 2:1-4, hierdie keer met die bril van INSLUITING.  Hoe help hierdie waardes wat Paulus by die Filippense inskerp, om mense in te sluit: bv. troos, aanmoediging, toegeneentheid, ontferming ensomeer?

3.  Die Here Jesus is ons bekendste voorbeeld van Iemand wat mense ingesluit het.  Dink aan die Samaritaanse vrou, Saggeüs, die ryk jongman, selfs Judas.  Hoe kan ons Hom daarin navolg?  Watter mense is daar in jou omgewing wat die Here graag wil hê dat jy moet insluit? Wat gaan jy dié week daaraan doen?

LEEF

Alle kleingroepleiers en hulle lede word uitgenooi na die Somerstrand Gemeente 101 (SG101) geleentheid die 27ste Julie direk na die erediens.  Ons gaan daar gesels oor ons roeping, waardes en werksaamhede soos die Here ons tans daarin begelei.  Ons sal ook spesifiek fokus op die kleingroepe en hoe dit inskakel binne ons visie.

Sorg dat jy ’n SG101 blaadjie by die kerk in die voorportaal neem, sowel as ’n kwartaalprogram, plak dit op jou yskas of op jou spieël dat jy elke dag aan die waardes herinner kan word en vir die gemeente kan bid.  Lees dit hier.

Gaan ook na ons gemeente se webtuiste en teken daar in om alle bydraes van die webtuiste outomaties in jou Inbox te ontvang.  Doen dieselfde by die kleingroep webtuiste om op dieselfde wyse die kleingroepmateriaal te ontvang.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.