Skip to main content

Ons is en maak dissipels – kleingroepe 4-10 Augustus

KOM TOT RUS

Toe Jesus en die dissipels in die vertrek kom, was daar nie n slaaf wat hulle voete kon was, soos die gebruik was nie. Daar is dalk nou ook dinge in jou lewe wat nie is soos wat jy dit wil hê nie. Raak nou eers stil en gee beheer aan die Here oor. Sulke dinge hou ons gedagtes en gemoed dikwels so besig dat ons nie oop kan wees vir God nie.

Gee tyd vir elkeen om rustig te raak.

LUISTER

Lees Joh 13:1-17 en 31-35.

Dissipelskap is baie eenvoudig. Ons hoef dit nie te kompliseer nie. Ons kan net die voorbeeld van Jesus volg. Ons leer 2 dinge by Jesus oor dissipelskap: Dissipels buig voor God en tweedens buig dissipels voor mense. Dit is wat Jesus gedoen het toe Hy die dissipels se voete gewas het.

Lees ook Fil 2:5-11 en kyk wat hierdie gedeelte sê hoe Jesus voor die Vader en voor mense gebuig het. Dink ook aan ander teksgedeeltes waar Jesus dieselfde doen.

LEEF

Ons as dissipels moet doen wat Jesus gedoen het. Ons moet voor God buig om te luister wat Hy vir ons sê en ons moet voor mense buig en hulle dien. Eers wanneer ons albei doen, is ons dissipels en voer ons ons roeping uit

Deel van ons nuwe visie is dat ons sê ons is en maak dissipels, waarmee ons bedoel ons buig voor God en voor mense. Daarmee sê ons ‘n baie belangrike ding: Ons bestaan nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van die mense voor wie ons moet buig. Die gemeente moet ‘n tuiste wees vir die mense na wie toe ons moet gaan, volgens Jesus se opdrag in Matt 28:19 “Gaan dan …..”.

Gesels in die groep wat dit van elkeen van ons vra en hoe ons dit gaan uitleef.

Sit vooraf ‘n skottel met water en handoeke neer, indien iemand ‘n ander se voete wil was. Wanneer jy iemand se voete was, spreek ‘n woord van waardering tot daardie persoon en bid vir hom of haar. Jesus sê in v34 en 35. Julle moet mekaar liefhê, so sal mense sien dat julle dissipels van My is.

Sluit af met gebed.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.