Matt 6 – Erediens: Ons Vader (lewensbehoeftes) – 10 Julie 2011

ONS VADER WAT IN DIE HEMEL IS

Verwelkoming & Afk.

Toetrede

Lied 169 (Hymn 9) Heilig, Heilig, Heilig (sit)

Votum

Wees altyd bly

in die Here!

Ek herhaal:

Wees bly!

Wees inskiklik teenoor alle mense.

Die Here is naby.

Seëngroet

 

LAAT U NAAM GEHEILIG WORD

Lofsang

Lied 188 (Hymn 11) Kom dank nou almal God (staan)

VERGEEF ONS ONS OORTREDINGE… LAAT ONS NIE IN DIE VERSOEKING KOM NIE

Wet

Fil. 4:8-9

 

Dink week verby –

waarop gedagtes gerig?

Wat gedoen?

 

Stil gebed

Oorgawe

Here is naby –

sal sorg.

Bely glo deur sing:

 

Lied 577 (Hymn 18): 1, 2 en 5 Die Heer, my herder, sorg vir my (sit)


LAAT U KONINKRYK KOM, U WIL GESKIED

Doop

Ps 134

GEE ONS VANDAG ONS DAAGLIKSE BROOD

Gebed

Skriflesing

Matt 6:25-34; 11

Preek

Mini-reeksie Ons Vader –

vandag:  daaglikse brood.

Eerste sg “ons-bedes”.

Ons Vader 6 bedes –

eerste 3 U –bedes:

Naam, koninkryk, wil.

Ons bedes:

brood, vergifnis, bewaring.

Brood fisieke behoeftes,

vergifnis geestelike behoeftes.

Is so dat God ons graag met ons behoeftes help –

is nie vreemde,

veraf God,

niks van ons wil weet,

reeds gesê:

nie nodig arm te draai

kry vir ons te sorg.

 

God is vader ons liefhet,

graag vir kinders gee wat nodig.

 

Enkele tekste:

 

Ps 145:14-16

Die Here help almal op

wat geval het.

Hy ondersteun dié wat bedruk is.

Die oë van almal

is op U gerig,

en U gee hulle kos

op hulle tyd.

U maak u hand oop

en skenk u guns

in oorvloed

aan al wat leef.

 

Matt 7:9-11

Watter mens onder julle

sal vir sy seun ‘n klip gee

as hy brood vra,

of ‘n slang

as hy vis vra?

As julle wat sleg is,

dan weet om vir julle kinders

goeie dinge te gee,

hoeveel te meer

sal julle Vader wat in die hemel is,

goeie gawes gee

aan dié wat dit van Hom vra?

 

 

 

 

Hand 14:16-17

Hy het … bekend gemaak

dat dit Hy is

wat die goeie dinge gee:

Hy het vir julle reën

van die hemel af gegee

en gereelde oeste;

Hy het julle volop kos gegee

en julle gelukkig gemaak.”

 

Fil 4:6

Moet oor niks besorg wees nie,

maar maak in alles

julle begeertes

deur gebed

en smeking

en met danksegging

aan God bekend.

 

Rom 8:31-32

(verlede week votum:)

Wat is nou ons gevolgtrekking

oor al hierdie dinge?

Dít:

God is vír ons,

wie kan dan teen ons wees?

Hy het sy eie Seun nie gespaar nie,

maar Hom oorgelewer

om ons almal te red.

Sal Hy ons dan nie al die ander dinge

saam met Hom

uit genade skenk nie?

 

God weet dat fisieke behoeftes het,

wil daarmee help.

 

Word in Ons Vader genoem

VOOR geestelike behoeftes!

God weet soms so bekommerd raak

oor gewone, daaglikse goed,

dat hy daaraan aandag gee,

voor kom by geestelike behoeftes.

 

Wat moet hoor is:

  • God ons liewer as ons hom.
  • Gee vir ons meer om as ons vir hom.
  • Meer gereed ons te antwoord as ons is hom te praat.
  • Meer gereed te help as ons is te vra.

DIT is God.

 

Maar nou weet tog almal,

God nie altyd vir ons alles gee waarvoor vra.

NB mooi kyk na woorde hierdie gebed,

elke woord is sleutel

ons behoeftes & God sorg verstaan.

 

BROOD

Moet ernstig opneem –

nie terloops Jesus praat brood.

 

Beteken natuurlik meer as net droë brood –

sekerlik darem ook groente, vrugte.

Dalk selfs meer:

Luther & Calvyn in kommentare:

al noodsaaklike behoeftes nodig.

 

Maar tog ook iets sobers –

brood.

Nie koek, kreef, kaviaar.

Brood.

 

Wanneer fisieke behoeftes na God neem,

versigtig wees welvaarstsgeloof,

God se seën hoofsaaklik materieël.

 

God gee wat ons nodig –

soms selfs koek –

maar nie oordadigheid in God voorsiening,

nie vermorsing.

Soberheid,

eenvoud.

 

Tweede woord,

dalk belangrikste:

ONS.

 

Hierdie klein woordjie

maak van hierdie sinnetjie in gebed

een van radikaalste sinne in Bybel.

 

Jesus sê nie:

bid MY brood,

Jesus MY voorsien –

Tweede Wêreldoorlog – bomme op ander deel van London

(soortgelyke storie oes in Oos-Kaap, natuurramp elders wêreld God antwoord).

 

God is ONS Vader.

Daarom gebed: ONS daaglikse brood.

 

Oppas nie soveel vir self vra,

dat nie genoeg oor is vir ander.

 

Interessante ding aan God sorg:

God gee wat nodig –

maar stuur dit dikwels via iemand anders.

HET beloof alles gee wat nodig –

maar kies om ons saam te bind,

deur pakkies waarvoor ons vra,

nie altyd direk vir ons te gee.

Soms gee iemand anders,

sodat hulle vir ons kan gee.

 

Beteken natuurlik

dat ek goed wat mis in lewe,

dikwels by ander kan vind.

Daarom by ander moet uitkom,

as wil kry.

 

Maar ander kant nog meer relevant vir ons:

God soms vir ons baie gee,

pakkie gee,

nie aan ons behoort,

nie vir ons bedoel –

aan ons gegee,

om ons te verbind aan ander,

SODAT ons kan help

ander daaglikse brood ontvang.

 

Johan Cilliers:

Die brood op ons bord

behoort ook aan ons naaste.

Daardie brood wat jy nie alles kan eet nie,

wat jy weggooi omdat dit muf begin word,

het van die bein af nie aan jou alleen behoort nie.

Die klere in jou klerekas

wat jy nie meer dra nie,

is vir iemand anders gemaak.

 

Wie bid

“gee ONS…”

verklaar daarmee inderdaad

dat hulle ook ‘n verantwoordelikheid het

om aan ander te gee

en gryp nie meer selfsugtig nie.

 

[Bedelaars?]

 

Derde woord:

Daagliks

 

Griekse woord hier gebruik,

geleerdes nog steeds nie seker wat presies beteken.

Kom net hier in NT voor –

ook buite Bybel nie so gereeld.

 

Waarskynlik beste vertaal:  NODIGE.

 

Kan bid vir wat nodig is.

Woordjie “genoeg” verduidelik ook mooi –

ons kan vra vir genoeg,

nie te veel

of oordaad nie.

 

Ook vir ons nogal moeilik –

leef in kapitalistiese kultuur,

alles saamspan ons oortuig

moet nog en nog en nog hê.

Meer en meer

en groter.

 

Begin geluk daarin soek.

En omdag nie gelukkig maak,

nie holte in binnekant kan vol maak,

soek net nog.

 

Daarom bid vir NODIGE brood,

sodat ook vry kom

gejaag na goed,

waansinnige dwaling dat geluk in goed kan vind.

 

Laaste woord:

VANDAG

 

Ervaring my lewe,

God sorg –

maar God sorg nie eintlik vooruit nie.

 

Want God wil hê ons HOM vertrou,

nie die goed vir ons gee.

 

Onthou storie manna woestyn –

Volk honger, niks te eet –

God voorsien.

Nie bêre,

sal elke dag voorsien.

 

In proses leer geloof,

vertroue.

Te veel brood,

sakke vol manna,

skure vol koring,

kaste vol klere,

bankrekening vol geld,

kan maklik verlei

te dink Here nie regtig meer nodig –

soos ryk dwaas Luk 12.

 

Hoef nie bekommerd dte wees kos,

klere –

God weet wat nodig,

sal voorsien.

 

Afsluit

Craig Blomberg boek,

hoe Christene materiële besittings moet benader.

 

Besittings groot deel van lewe –

almal leef daarmee saam, of min of baie.

Hoe daaroor dink?

 

Blomber 5 stellings:

1.  Materiële besittings

is goeie gawes

Here mense gee te geniet.

 

2.  Materiële besittings terselfdertyd

van gevaarlikste wapens

in hand van Bose,

omdat mense se harte van God kan wegdraai.

 

3.  Een van duidelikste tekens van geredde lewe

is bekering

op vlak van besittings –

rentmeesterskap.

 

4.  2 Kor 8,

Volgens Blomberg,

soms oordaad rykdom

EN oordaad armoede –

te ryk EN te arm.

Albei onhoudbaar.

Beteken nie almal ewe veel –

maar perke sal wees aan oordaad –

albei kante toe.

 

5.  Bybel bevestig

ons houding geld en besittings

diep, diep geestelike saak.

GEBED

Elke keer Lied 278

  • Daaglikse Brood
  • ONS
  • Stil gebed

Dankoffer

 

Slotlied

Lied  284: 1 & 3 Laat Heer u vrede deur my vloei (staan)

Seën

Moet oor niks besorg wees nie,

maar maak in alles

julle begeertes

deur gebed

en smeking

en met danksegging

aan God bekend.

En die vrede van God

wat alle verstand te bowe gaan,

sal oor julle harte

en gedagtes

die wag hou

in Christus Jesus.

Lied 268 Laat Heer u seën

Amen

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.