Markus 6:17-29 Week vanaf 8 Julie 2012

Huisgodsdiensmateriaal

Week van 9-14  Julie 2012

RUS

  • Die skool begin volgende week.  Waarna sien julle uit?  Waarvoor is julle bang?  Vertel vir Jesus daarvan.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Markus 6:17-29

17–20 Vroeër het Herodes soldate gestuur om Johannes te vang. Herodias het vir hom gesê om dit te doen. Sy was eers die vrou van Herodes se broer Filippus, maar Herodes het haar vir homself gevat. Johannes het vir Herodes gesê: “God hou nie daarvan dat jy jou broer se vrou gevat het nie.” Herodias was kwaad hieroor. Sy het begin planne maak om Johannes dood te maak. Maar sy kon dit nie regkry nie, want Herodes was bang vir Johannes. Hy het geweet Johannes is ’n eerlike man wat die Here dien. Herodes het graag geluister wat Johannes sê, al het hy geweet hy doen verkeerde dinge.  21–23 Herodias het haar kans gekry op Herodes se verjaardag. Hy het ’n groot partytjie gehou vir al die belangrike mense in Galilea. Die dogter van Herodias kom dans toe vir hulle. Herodus en sy gaste het baie daarvan gehou. Herodus sê vir haar: “Vra my net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee. Ook al wil jy die helfte hê van alles wat ek besit, jy sal dit kry.” 24–25 Sy gaan vra toe vir haar ma: “Ma, wat moet ek vra?” Haar ma antwoord: “Vra dat hulle Johannes die Doper se kop afkap en dit vir jou gee.” Die dogter gaan sê dit toe vir Herodes. 26–28 Die koning was baie omgekrap, maar hy moes sy woord hou. Hy het mos voor almal belowe dat hy sal doen wat sy vra. Hy stuur toe een van sy soldate om Johannes se kop te gaan haal. Die man het Johannes se kop in die tronk afgekap. Hy het dit op ’n skinkbord vir die meisie gebring. Sy het dit toe vir haar ma gegee. 29 Toe Johannes se volgelinge hoor dat hy dood is, het hulle sy liggaam gaan haal en hom begrawe.  (Joubert, S. (2000). Die Nuwe Testament vir kinders in ‘n taal wat hulle verstaan (Mk 6:20–29). Vanderbijlpark: Carpe Diem.)

Gesels oor die teksgedeelte.  Maak eers seker almal verstaan al die woorde.

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die teks.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
  • Gesels oor vergifnis.  Dis soms baie moeilik om mense te vergewe.  Hoekom is dit belangrik om mense te vergewe?  Hoe kan ons dit regkry?

LEEF

  • Dit is baie hartseer wanneer slegte goed met God se kinders gebeur.  Ons weet nie altyd hoekom dit gebeur nie.  Is daar iemand wat julle ken met wie daar slegte goed gebeur het?  Hoe kan julle hulle ondersteun? Bid spesiaal vir daardie mens(e).
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment