Lukas 17:11-19 – kleingroepmateriaal (6-12 Oktober)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van nederigheid, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons vervolg eers volgende week met die laaste 4 hoofstukke van Die Storie weens die Algemene Sinode hierdie komende week.  Volgende Sondag preek Jan daarom oor Lukas 17:11-19.  Die Kleingroepmateriaal handel daaroor.

Lees Lukas 17:11-19.  Wat tref jou in dié gedeelte?  Watter belofte of opdrag hoor jy daarin?  Hoe kan jy daarop reageer?

Dink verder na oor hierdie paar verhelderende opmerkings en bespreek die betekenis daarvan vir ons geloofslewe:

  1. Ons weet die Samaritane was mense wat deur die Jode verwerp is. Van die Samaritane het die Jode niks goeds verwag nie. Daar was eeue van ingegraveerde vyandskap tussen Jood en Samaritaan. Vandaar die verrassende klimaks: die man wat reg optree en dank en eer aan God toebring, was ‘n Samaritaan.  Het jy al sulke ervarings gehad?  Wat sê dit vir jou van die lewe, veral van dié wat van jou verskil?
  2. Die tema van “sien” speel ‘n belangrike rol in die teks. Eers sien Jesus die melaatses en Hy reageer op hulle noodkreet. Dan sien die een melaatse hy is genees en hy reageer deur omdraai, lofprysing en danksegging. Die vraag aan ons is: Wat sien ons en hoe reageer ons? Sien ons andere se nood raak soos Jesus? Hoe reageer ons daarop?
  3. Dit is ironies dat juis iemand wat ons as vreemdeling beskou en hanteer, kerkmense kom wys hoe afhanklik ons van God is. Elke faset van die lewe is ʼn gawe – ons vryheid, ons gesondheid, ons vermoë om te stap en te praat en te werk – fasette wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Die teks herinner ons aan ons inherente broosheid en absolute afhanklikheid van God. Die lewe is ʼn gawe!     Bespreek.
  4. Die verhaal van die genesing van die 10 melaatses maak die punt dat genesing van verbygaande aard is, maar geloof in Jesus jou red vir die ewigheid.  Die genesing herinner ons daarom dat elke persoon, hoe gering of hoe vreemd ons ook al die persoon mag ag, vir God waardig is, deel is van die koninkryk.  Hoe verander dit jou siening van ander gelowiges?

Gewoontes en gebruike

Ons leef natuurlikerwys in grense en gemaksones.  Jesus steek die grens na die Samaritane oor met sy hand van genesing en wys vir ons hoe grense heilsaam oorbrug kan word waar mense regtig vir mekaar omgee, mekaar waardeer, en mekaar vind.  Wat kan jy doen met die gawes wat God jou gegee het, om dit ook reg te kry?

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën. Hier is drie opsies om jou gedagtes te stimuleer om die geloofsgewoonte van omgee te beoefen:

  1. Dink aan mense wat in nood is: weduwees, weeskinders, of agtergeblewenes.  Oorweeg biddend vir wie jy iets prakties kan beteken, hetsy deur jou invloed te gebruik, of ’n uitstappie te reël, of hulp met inkopies te verleen, of regs- of ander maatskaplike hulp te soek en te gee.  En gaan doen dit.
  2. Vra iemand: wat kan ek vir jou doen vandag?  Dit kan iemand in jou familie wees of in jou vriende- of werkkring. Dit kan klein of groot wees.  Dit kan moeilik of maklik wees. Maar gaan doen dit dan!
  3. Kies een van ons sendelinge wat ons gemeente ondersteun.  Vra hulle wat jy/julle vir hulle kan beteken.  Miskien het hulle ’n pakkie plaaslike kruideniersware nodig wat jy vir hulle kan pos – Mrs Ball’s, Marmite, Pronutro!  Miskien het hulle moeite met ’n bank of ’n administratiewe las wat jy vir hulle kan uitsorteer.  Maar belangrik, vind  by hulle uit … en doen dit dan.

Bybelskool

Die Bybelskool handel dié kwartaal oor Openbaring, sowel as die briewe van Johannes en Judas.  Die eerste bydrae by die webtuiste word vir 17 Oktober beplan.  Skryf in by www.bybelskool.com.  Die eerste byeenkoms is Woensdag 23 Oktober om 18:00-19:00 in die konsistorie.

     

Trackback from your site.

Leave a comment