Luk 2:41-52 – Son 7 Maart 2010

Volg in die voetspore van Jesus en jou geestelike lewe verdiep

Toetrede, Verwelkoming, Afkondigings

Gebed om reën

Votum & Seëngroet

Toewyding
Ps 42:1 en 5
Lied 271
Ps 119: 7, 8, 14 (koor), 18

Doop

Kindertyd

Hoe praat babatjies?
Groot kinders?
Grootmense?

As Gr 7, juffrou vra vraag, antwoord soos baba?

Wie kan al skryf?
Self skoenveters vasmaak?

Mens groei – langer, slimmer – skoenveters, skryf,
ook in verhouding met Jesus groei. 
Anders soos baba wat nooit groot word –
langer, praat steeds soos baba,
kan nie self eet,
skoenveters vasmaak.
Hoe groei verhouding Jesus?
Wie onthou groeigoggas –
groei, omdat goggas groei!
Liedjie:
speel, werk, gaan elke Sondag na die kerk.
Om te lees uit die Bybel en te bid en te getuig,
dit laat ‘n groeigogga juig.

Is hoe groei:
Kerk toe, Kategese,
Lees Bybel, bid – as nie self kan, vra ouers te help.

Epiklese

Skriflesing Lukas 2:41-52

Preek

Begin, eers paar goed sê oor teks:

Jesus hier 12 jaar.
Op drumpel van volwasse – 13 jaar,
dan verwag wet ten volle onderhou,
al verpligtinge volwasse gelowiges nakom.

Weet min van Jesus kinderjare –
net geboorte,
hierdie een geval –
net in Lukas.
Lukas skryf vir Grieks-Romeinse gehoor,
antieke biografieë in hierdie tradisie
een verhaal uit kinderdae
op manier vooruitskouing na karakter van volwassene –
wat Lukas hier doen

Sien dat ouers – en daarom ook Jesus –
getroue gelowiges was.
Eks 12 & Deut. 16 opdrag jaarliks Pasga in Jerusalem vier –
Jesus familie elke jaar gedoen.

Aangesien reis gevaarlik,
mense in groot groepe gereis. 
Beteken ook nie direkte toesig van kinders nodig,
speel in groepies…
daarom eers aan einde van dag,
familie saam aandete,
agterkom Jesus nie daar.

Terugreis Jerusalem gevaarlik,
nou op eie.
Sommige beweer dís eintlik waaroor Maria ontsteld wanneer met Jesus raas.

Natuurlik belangrik dat Jesus na 3 dae vind – vooruit wys na ons Paasfees,
Jesus opstanding.
Maar ons besig reeks:  volg in voetspore van Jesus.
As in Jesus voetspore volg,
dan vir ons twee dinge relevant:

Eerstens:  hoewel Jesus God was,
leergierig:
waar Hy tussen die geleerdes sit
en na hulle luister
en hulle uitvra.
Jesus groei nie vanself gebeur,
Jesus geleer van God,
woord geleer,
tyd in tempel spandeer,
met geleerdes gesels.

Tweedens:
Jesus gegroei.
52  En Jesus het verstandelik
 en liggaamlik gegroei
en in guns by God
en die mense toegeneem.
Groei fisies,
intellektueel
sosiaal
én geestelik. 
Het julle al opgelet hoe vinnig kinders grootword?

Vandag kindertjies gedoop,
môre gaan skool toe,
oë knip, staan hier voor belydenis aflê.

Kort voor lank universiteit.
As weer kyk, getroud
en voor oë uitvee,
is jy oupa en ouma!

Hoor ouers gereeld daaroor praat,
veral wanneer kindertjies nog klein,
hoe vinnig grootword. 

Dikwels hoor sê:
wens kon net so groot hou!

Al ooit so gesê?

Maar gestel daardie wens word waar.
Gestel kinders hou op groei –
word nie langer nie,
verander nie,
groei nie.
Nie wens bewaarheid,
tragedie!
Van vreeslikste goed wat met kind – en familie – kan gebeur,
mediese kondisie,
kind ophou groei.
Dodelik! 

Dalk nie so ekstreem,
groei fisies,
maar bly emosioneel en sosiaal kind.
Ons noem dit:  onvolwasse.

Ook dit is tragies!
Mense onvolwasse bly,
verantwoordelikheid vermy,
wip wanneer nie hulle sin kry.

Gedrag wat in 3 jarige oulik is,
is in 13-jarige glad nie meer oulik nie.
Sal sommer vinnig sê:
Word groot!

Net soos wat fisies of emosioneel moet groei,
absoluut tragies nie meer groei,
net so nodig geestelik aanhou groei. 
Lees paar plekke in Bybel van hierdie tragiese kondisie,
gelowiges nie groei [Joernaal]:
1 Kor 3:
ek kon met julle nie praat
soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie;
ek moes praat soos met wêreldse mense,
soos met kindertjies in die geloof in Christus.
2  Ek het julle met melk gevoed,
nie met vaste kos nie,
want julle kon dit nog nie verteer nie.
En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie,
3  want julle is nog wêreldse mense.
Daar kom jaloesie en twis onder julle voor.
 Is dit nie omdat julle nog wêrelds is
en julle wêrelds gedra nie?

Hebr 5:11-6:1a
11  In verband hiermee
het ons baie te sê
wat moeilik is om aan julle te verduidelik,
aangesien julle so traag is om te leer.
12  Hoewel julle teen hierdie tyd
self reeds onderrig behoort te gee,
het julle weer nodig
dat iemand julle in die grondwaarhede
van die woord van God moet onderrig.
‘n Mens moet julle met melk voed
en nie met vaste kos nie.
13  Iemand wat nog van melk lewe,
kan nie saampraat
oor wat reg of verkeerd is nie,
want hy is nog ‘n kind.
14  Vaste kos is vir grootmense,
vir mense wat oor insig beskik
 en wat deur ervaring
geoefen is
om tussen goed en kwaad te onderskei.
1  Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge
wat aangaande Christus verkondig word nie,
maar verder gaan
na die volle inhoud van die boodskap.

Kinders kaarte teen muur,
elke jaar meet hoeveel gegroei
(ons nie kaarte,
merkie teen deurkosyn).

Asof Lukas Jesus groei merk
met besoeke aan tempel!

Geestelike groei moeiliker te meet,
kan nie merkies maak,
sekere mylpale afmerk:
vandag het ek leer kruip,
vandag eerste woord gesê,
vandag leer loop. . .

Maar hoewel nie so maklik meet,
weet ons elkeen tog.
Weet wat in geestelike lewe aangaan,
weet hoeveel gegroei in laaste maand,
jaar,
jare.

Weet of vaste kos verteer – of melk,
of nog besig met eerste dinge van boodskap van Christus,
of al begin aanbeweeg na voller inhoud,
of optree soos wêreldse mense
of burgers van Koninkryk van God.
Of ons al self besig is om te onderrig
en of ons nog verwag dat ander ons onderrig.

Ons weet dit. 

Net soos wat babatjies met gereelde tussenposes geweeg,
teen hierdie tyd moet soveel weeg…
weet, teen hierdie tyd moet hier wees.

Hoe lank jy al gelowige?
6 maande?
6 jaar?
50 jaar?
Hoeveel het jy gegroei in hierdie tyd?
Waar behoort jy teen hierdie tyd te wees?

Ons moet geestelik groei!
In geloofslewe verdiep.
Wat gebrek aan groei ekstra tragies maak,
is dat groei nie stagneer nie –
dit gaan agteruit.
As nie geestelik groei,
dan gaan geestelik agteruit. 

Baie goed kan getuig as tekens van verdieping –
of tekens van gebrek aan groei.
Versigting te doen,
want baie nie,
nie so eenvoudig,
checklist –
sommige van ons van nature liefdevol, bv. 

So as doen,
dan nie hele lineaal teen meer,
nie self punt gee,
idee gee, makliker onderskei, oop vir Gees stem in jou:
Juan Carlos Ortiz,
tekens van nié geestelik groei,
nog geestelike babas, soos Paulus sê:

1.  Selfsug.
Soos kinders, “ek” altyd in middelpunt –
ook van geestelike lewe:
wat kry ek daaruit?  Wat beteken dit vir my?
Nie gee nie, maar ontvang. 

2.  Meer geïnteresseerd in gawes as vrug. 
Wil iets by God hê,
stel nie soveel belang in vrug dra, lééf volgens eise van woord. 
Wil  heel tyd hê God moet ons help –
gee vir ons dit, gee vir ons dat.
Volwasse gelowige weet hoe om te gee. 

3.  Materialisme

4.  Onbetrokkenheid
Volwasse gelowiges is diensbaar,
is êrens besig te dien:
sendelinge ondersteun, armes, mede-gelowiges swaarkry.
Onvolwasse, meer gefokus op hoe jý bedien kan word,
as om ander te dien. 
5.  Gebedslewe nie groei.
Gebede vandag bid,
nie veel anders as gebede 5 jaar terug,
10 jaar terug gebid.

Ortiz gebruik voorbeeld van hoe hy met sy vrou praat:
“Suster Marta, paar woorde sê.”
“Reg so dominee.”
“weet nie opgelet, voel anders oor jou as ander susters in gemeente…”

Na 12 jaar van getroud wees, kinders,
praat baie meer persoonlik met mekaar!

6.  Verveling
Verveeld met geloof, nie meer opgewonde oor wat kan leer en beleef
Vind kerk vervelig,
Bybel vervelig,

7.  Neem nie toe in kennis –
nog besig met ABC van geloof –
Hebr 6 lys:
bekering
leefwyse
geloof
doop
handoplegging
opstanding van dooies
en ewige oordeel
as melk. 

Kan natuurlik nog baie dinge noem.
Bybel praat van gedrag
kennis
ander leer.

Idee noem, nie te beskaam,
laat skuldig voel.
Hoop help elkeen van ons,
oop vir fluistering van Gees in ons,
eerlik self kan erken waar geestelik staan.

Want dán kan ons groei.
As weet waar is,
kan aanbeweeg,
kan in voetspore van Jesus volg
en geestelik verdiep. 

En dan eerste ding vir mekaar moet sê,
is dat geestelike groei nie vanself gebeur nie –
dit vra van ons dat ons werk daaraan. 
Dit vra dat ons gereeld “tempel” toe gaan
om te luister,
te vra,
te deel.

Daar is nie kortpaaie nie. 
Soek dikwels kortpaaie –
geestelike ervaring,
seminaar
Mighty men
boek,
DVD
sekere stel reëls
program of kursus…

Hierdie dinge alles goed,
tree op pad –
maar nie kortpad.

Geestelike groei neem tyd. 
Nie oornag,
nie vandag besluit:
gaan geestelik groei –
en dan môre geestelike reus.

Dit neem,
om waarheid te sê,
leeftyd –
altyd besig te groei,
altyd nog iets leer. 

Verg tyd & dissipline
1 Tim 4:7
Oefen jou liewer
 om in toewyding aan God te lewe.

Soos enige iets oefen,
al is daar nie kortpaaie,
tog sekere stappe kan neem.
Kan niks doen langer te word –
kan heelwat doen geestelik groei. 

Eerste, ons oor en oor sê,
wat week vir mekaar gesê baie tekens van groei in gemeente sien:
Besig met Woord.

Teks Here vanjaar vir gemeente gegee – Kol 3
Let the Word of Christ – the Message – have the run of the house. 

Rom 10:17
17  Die geloof is dus uit die gehoor,
en die gehoor is deur die woord van God.

Hoor Bybel in kerk – een van belangrike redes waarom Hebr 10:25 sê moenie van samekomste van gemeente wegbly. 

Hoor woord in kleingroepe – Bybelstusie, sel, dissipelskap – wanneer gelowiges saam oor woord besin.

Hoor woord wanneer self lees,
self bestudeer. 

Hier is voorbeeld van Jesus duidelik:
Het in tempel gebly,
mense opgesoek wat Woord ken,
self ook insig gedeel.

Om te leer wat God in verlede gesê en gedoen en belowe het,
om te leer wat God van sy volgelinge verwag –
dis eerste stap van geestelike groei. 

Baie hulpmiddels,
as voel kan nie op eie doen:
boeke
didage – Bybelskool, op pad met God,
dissipelskap-kursus
Kleingroep aansluit. 

Tweede stap is gehoorsaamheid.
Om te doen wat God van ons vra,
te leef soos wat Woord ons leer.
Interessant Paulus in Korintiërs oor gemeente se onvolwassenheid skryf,
praat van gedrag,
spesifiek jaloesie en twis.

Wanneer woord lees,
duidelik wat God van ons vra,
hoe wil hê moet leef –
nie net 10 Gebooie –
hoewel regtig basics is –
mag nie egbreek pleeg, iemand anders lewenstyl begeer –
is hele Nuwe Testament voorbeeld van lewe as gelowige.

Afgelope paar Sondae gepraat van dissipelskap,
hele tyd klem:  geloof en lewe hoort saam.
Dissipelskap beteken gehoorsaamheid,
doen wat God vra,
leef soos God sê.

Groei dan, ook gehoorsaamheid. 
Deel hiervan ook skuldbelydenis,
erken wanneer verkeerd doen,
skuld bely,
vergifnis ontvang ons in Christus het. 

Voorbidding

Dankoffers

Bestuursraad terugvoer – Frik

Slotlied Lied 541

Seën
Lied 178 (Dona nobis pacem)

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.