Skip to main content

Luisterblad 4 tot 10 Junie 2017

PERSOONLIKE LUISTERBLAD / SAAMLUISTER

Ons gaan Psalm 8 bid en bespreek.  Ek het dit geskryf dat jy dit alleen of in ‘n groep kan doen.  Ek gee ook die Psalm in die Bybel Direkte Vertaling wat ons telkens gaan bid of bespreek. Die indeling sal jou help om die struktuur raak te sien:

1Vir die musiekleier. Op die Ghitiet. ‘n Psalm. Van Dawid.

2HERE, ons Heer,  hoe magtig is u Naam oor die hele aarde, 

U wat u luister aan die hemelruim vestig.  3Met die stemme van kinders en suigelinge het U ‘n vesting opgerig teen u teenstanders om vyande en wraakgieriges te stuit.  4Wanneer ek na u hemelruim kyk,  die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het —  5wat is ‘n mens dan dat U hom in gedagte hou, ‘n mensekind dat U aan hom aandag skenk?

6U het hom net minder as ‘n god gemaak;  U het hom met majesteit en glansrykheid gekroon.  7U laat hom heers oor die werk van u hande;  U het alles onder sy voete geplaas:  8al die kleinvee en beeste,  ja, selfs die diere van die veld,  9die voëls van die hemel en die visse van die see  wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. 

 10 HERE, ons Heer,  hoe magtig is u Naam oor die hele aarde! 

Ingenooi deur God

Lees Psalm 8:2 en loof en aanbid die Here dat sy Naam magtig is oor die hele aarde.  Gee genoeg tyd vir die groep om deel te neem.  Laat ook stiltes toe.

Ingaan in God se tyd

Ons het so pas Pinkster gevier, die tyd waarin ons gefokus het op die werk van die Heilige Gees wat ons met ‘n nuwe bewussyn van God volmaak.  Ons gaan nou die tyd van die koms van God se koninkryk in.  Gesels met mekaar/dink na oor wat ons Pinksterreeks Vreesloos vir julle/jou beteken vir die verdere reis met mekaar en die Here.

Luister na God se Woord

Lees Psalm 8:3-9.  Dink eers persoonlik na oor wat jou tref in die gedeelte.

Luister na mekaar

Deel eers met mekaar/dink na oor wat julle/jou tref in Ps. 8:3-5 oor die mens binne die groot geheel van die hemelruim.  Deel dan met mekaar watter ander perspektief Ps. 8:6-9 vir ons gee oor die mens op aarde.

Luister na ander en die tye

Vers 6-9 sê  dat God die mens net minder as ‘n “god” (Elohîm) gemaak het.  God het die mens ook konings  gemaak, soos blyk uit die koningsterminologie wat gebruik word – “kroon“, “heers“, “onder sy voet geplaas“.  “Alles wat God gemaak het, is onder die koninklike voete van die mens gestel” sê Jimmy Loader.  ‘n Mens hoor hier dus onmiskenbaar die parallel met Genesis 1:26: God het ons as Imago Dei, as sy beeld gemaak, as sy gelykenis.  Geen ander wese het daardie hoë status nie, nie die engele nie, nie die serafs nie, nie enige lewende wese nie.

Maar die kontras tussen die nietigheid van die mens in terme van die hemelruim en sy waardigheid voor God op die aarde beteken dat die grootheid in nietigheid bestaan, presies soos dit van Christus geskrywe word, dat Hy Homself ontledig het, die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem het, nietig en klein geword het … en dat God Hom uitermate verhoog het, groot gemaak het, selfs groter as wat Hy was voor sy menswording (Fil. 2:5-11).  Die een is so belangrik soos die ander.

Psalm 8 het dus ‘n impak op jou hele lewe – of jy nou sukkel onder vyande, selfs iemand so naby aan jou as jou eie seun (Absalom – Ps. 3;4) of onder misoeste (Ps. 4) of onder siekte (Ps. 6) of verraaiers en vervolgers (Ps. 5,7).  Psalm 8 motiveer jou in die lig van al die aanslae van die lewe, soos die vorige Psalms op die tafel gesit het, met drie perspektiewe:

  • jou nietigheid sowel as jou waardigheid;
  •  God se teenwoordigheid wat sin en betekenis gee;
  • God se sorg wat jou verantwoordelik maak.

Nietig, maar waardig, as God se verteenwoordiger.

Bespreek.

Luister weer na God se Woord

Kyk weer vlugtig na Ps. 8:3-9 (of lees dit weer ‘n keer).  Wat het vir jou in julle/jou nadenke duidelik geword?  Wat maak die Heilige Gees nou vir julle/jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Gebruik Ps. 8:3-9 as ‘n struktuur om te bid.  Deel ‘n vers uit aan elke lid in die groep en laat elkeen na aanleiding daarvan met die Here praat in gebed in die groep.

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Hoe kan julle mekaar dié week ondersteun om as God se verteenwoordigers te leef?  Laat iemand afsluit met Ps. 8:10 as gebed.

FAMILIE-LUISTER

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het.  Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Lees Psalm 8 soos hierbo aangegee.  Gesels oor hoe God meer is as wat ons ooit sal verstaan.  Laat die kinders ‘n paar van die onbeantwoordbare vrae oor God vra:  Wat het God voor die skepping gedoen? Hoe kan dit wees dat God nog altyd daar was?  Hoe kan God die hele tyd aandag gee aan elke mens op aarde?  Hoekom het God muskiete gemaak?  Voeg ‘n paar goed by wat jy wonder – en laat die kinders ook sê wat hulle laat wonder.  Geen “wonder” is te snaaks of te eenvoudig of te sleg om genoem te word nie!

Gesels ook oor hoe God ons gemaak het op ‘n wonderlike manier.  Jy kan die super-pragtige When God Made You deur Matthew Paul Turner (skrywer) en David Catrow (illustreerder) gebruik om jou te help.  Kry die Kindle weergawe by Amazon vir $9.99.

LEEF

Dank die Here in gebed vir sy sorg vir ons.  Bid vir sy voorsiening in al die uitdagings en geleenthede wat julle as familie beleef.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.