Skip to main content

Kragtig | Efesiërs 1:1-10

Die gebed in Efesiërs 1 gebruik 7 werkwoorde:  geseën, gekies, bestem, begenadig, geskenk, bekend gemaak en verenig.

Toetrede

Flam 58 Skepper Gees (staan) LOFSANGGROEP

Votum

Ef. 1:3

Seëngroet

Ef.1:1-2

Lofsang

Psalm 29 (staan)

Toewyding

Ef 1:4-8
Skriflesing vanoggend wonderlike
uitbundige lofsang
genade van God.
Moeilik in preek
ervaring te hê van goeie nuus oor uitgespreek.

So sit net vir oomblik
verbeel hoor hierdie woorde vanoggend eerste keer
ontvang dit
as Evangelie
woorde van God
oor jou lewe uitgespreek:

So het [God],
nog voordat die wêreld geskep is,
ons in Christus uitverkies
om heilig en onberispelik voor Hom te wees.
5In sy liefde
het Hy ons,
volgens sy genadige beskikking,
toe ook al daarvoor bestem
om deur Jesus Christus
sy kinders te wees.
6Daarom moet ons God prys
vir sy wonderlike genade
wat Hy in die Geliefde
vrylik aan ons geskenk het.
7Deur die bloed van sy Seun
is ons verlos
en is ons oortredinge vergewe
kragtens die ryke genade van God
8wat Hy in al sy wysheid en insig
so oorvloedig aan ons geskenk het.

Kan jy dink!
God jou voor jou geboorte –
nee, voor voor skepping van wêreld! –
gekies deur Jesus sy kind te wees.
Verlos
Vergewe
vrylik,
genadig

Het nie woorde!
Al wat het, is lewe.

Lied.

Kom dank God hierdie genade:
(bly staan vir geloofsbelydenis)

Lied 215 Besing die lof van Jesus saam (staan)

Geloofsbelydenis
Gebed
Skriflesing

Ef 1:1-10
Hele Efesiërs 1vanaf begin vers 3 tot einde v 14 een sin –
vertaling kompleks!
Lees Bybel Direkte Vertaling

Efese:
oudste manuskrip leë lyntjie, waarskynlik omsend brief, naam ingevul van gemeente waar gelees

3 Lofwaardig = geseënd

Flam 104 Weet jy nie, weet jy nie, jy’s ‘n tempel (staan)

Verduidelik bewegings – NB saam,
ons nie toeskouers kinders geloof,
ons aanbid God almal saam
hulle dikwels buite hulle gemaksone op ons manier aanbid,
een oomblik in diens vra ons almal buite ons gemaksone
hulle manier aanbid – selfbewus,
maar doen ter wille van eenheid van gemeenskap van gelowiges

Inleiding

Julle mooi geluister Bybel gelees?
Gehoor ek lees:
God het ons
voor die skepping vd wêreld
voorbestem
om deur Jesus
as kinders vir God
aangeneem te word

Storie: Ja, ek is aangeneem

1.
Party mense sê ek is ander
maar jy kan duidelik sien…

2. dat ek eintlik baie spesiaal is
dis hoe mens moet wees!

3. ek het nie my pa se neus
of my ma sa krulhare nie.

4. Jy sien, ek het ’n geboorte-mamma
wat my met groot sorg geplaas het.

5. Dit beteken ek is aangeneem
nes my gunsteling superhero

6. wat ’n familie hier op aarde gekry het
nou is ek sy super-fan
[wie? superman!]

7. Dis waar
my ouers het vir my gebid
hulle het gehoop en gewens
dat ek sal kom-

8. en by hulle familie sal aansluit.
hulle het nie geweet van waar nie

9. baie kinders is aangeneem.
van lande naby en ver

10. ons gesin bestee baie tyd saam
en lag elke enkele dag

11. ja, aanneming maak my spesiaal
dit beteken dat ek geliefd is.

12. Want my aanneming
is deur God beplan!

13. die einde!

Seuntjie in storie vertel deur mamma en pappa op aarde aangeneem.

Bybel vanoggend gelees sê
nog voordat God wêreld gemaak
geweet van jou
geweet wil jou aanneem.

Daarom ons ook God se kinders.
Jesus seker gemaak
ons sy kinders aangeneem.

Verder gesels hoe God by ons is deur Heilige Gees.

Toewyding

Lied 442 Gees van God wat in my woon (sit)

Preek

Efesiërs

Netnou gesê Efesiërs 1:3-14 een lang sin –
201 woorde!

Een geleerde noem dit
“die mees monsteragtige
sinskonglomerasie wat ek nog in my lewe teëgekom het!

en hierop reageer Eugene Peterson –
Message vertaling Bybel
sê die spesifieke geleerde se ore is van yster gemaa.

Want:
who can resist this marvelous,
tumbling
cataract of poetry
that introduces us to the vast
and intricate complexities
of this world in which we live?

Probleem dalk
dat ons Bybel lees
soek morele lessie –
wat kan ons vandag leer
in die week met ons kan saamneem.

Maar brief aan Efesiërs
stel nie belang –
soos baie van ander briewe in Bybel –
in stryery in kerk
in mense verkeerd optree
verkeerd glo.

Efesiër briefskrywer stel in in eerste plek belang in menslike probleme,
wil eerder God heerlikheid ondersoek
daardie glorie wat ons identiteit gee

in proses gee brief dan ook vir ons woordeskat
en strek dit ons verbeelding
sodat ons wel in die volheid van God heerlikheid kan leef –
of “tot lof van sy heerlikheid” soos v 14 dit stel.

Begin by God

En dan begin die brief,
natuurlik,
soos alles,
by God.

Want God is waaroor die brief gaan.
God is waaroor die hele Bybel gaan.
God is waaroor die wêreld gaan.

maar ons aandagspan is tog so kort!

Nou net vir God ontmoet,
dan vergeet al weer
al weer opgeskeep met self,
eie idees
eie planne
eie manier uitdagings probeer hanteer.

So Efesiër skrywer wil aandag weer fokus.

Gebruik 7 werkwoorde –
soos 7 verbale blitse
wat elkeen iets sê oor God,
ons aandag met helder knal
weer op God vestig.

1. Geseën

vers 3:
Vertaling sê “lofwaardig”
eintlik:
Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus!
Dit is hy wat ons in Christus
geseën het met elke geestelike
seëning in die hemel.
Geseën geseën geseën.

sê dat God geseënd is
en dat God seën
soos wat self geseënd is.

Wat God vir ons GEE
is wie God IS.
En God is
wat hy gee.

seën.

ander ses werkwoorde –
blits-woorde –
gee inhoud aan hierdie seën.

2. gekies

Vers 4:
So het hy ons voor die skepping van die wêreld … uitgekies…

Ons almal al ervarings van gekies word –
en nie gekies word!

Eddie se ma was erg bekommerd
dat haar jong seuntjie sy eerste skoolteleurstelling sou ervaar.
Hy het oudisies gaan doen vir die skoolopvoering
en hy was so entoesiasties
dat hy gehoop het om ten minste ’n rolletjie daarin te kry.
Sy ma het anders geweet.
Die Vrydag toe die rolle uitgedeel is,
het die bekommerde ma by die skoolhek gewag.
Sy wou op dié manier net vir haar seun wys sy is daar,
ook vir sy teleurstellings.
Toe die skool uitkom,
het Eddie op sy ma afgestorm en al gillende gesê:
Ek is gekies om hande te klap!

Ons weet van nie gekies word nie –
op skool al geleer,
nie gekies vir koor
vir rugbyspan
vir werk
vir eggenoot.

Binne hierdie ervaringswêreld van ons
waar ons elkeen gereed beleef nie gekies word,
kom God: skepper van heelal
en KIES ons.
Nie laaste
enigste een nog staan,
voel jammer vir jou.

van die begin af.
nog voor die skepping van die wêreld

ons dink dikwels
God plan gemaak paradys,
misluk,
plan verbond,
misluk –
uiteindelik,
laaste uitweg,
Jesus.

Maar was van die begin af God se plan
om deur sy Seun
ons aan te neem.

bring by werkwoord:

bestem

BDV sê voorbestem
OAV voorbeskik
Engels dalk beste:
destined.

En waarvoor?

v5:
Voorbestem om
deur Jesus Christus
as kinders van God aangeneem te word

ww. in Grieks (προορισας) kom van naamwoord ὅρκος,
idee dra van “heining”.

So om te bestem
letterlik omhein
grens te merk.

Ons nie verdwaas in wêreld rondswerf
wat moet ek doen?
wat is my doel?

God vir ons gesê:
jy is my kind!
ek wil hê jy moet leef as my kind.

4. Begenadig

vers 6:
die heerlikheid van sy genade
waarmee hy ons begenadig het

Soos Johannes 1:16 sê:

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.
genade op genade

hierdie spesifieke woord – begenadig –
net een ander plek in NT gebruik.

Lukas 1:28
Engel Gabriël aan Maria verskyn
om te vertel wat voorlê:
Ek groet jou…. begenadigde.

begenadiging, vir Maria
is dat Seun ontvang
hy mens word
deel word van haar lewe
God haar gebruik

Efesiërs waarskynlik nie deur Paulus geskryf,
wel volgelinge,
mense by hom geleer.

En “genade” was een van Paulus se grootste woorde.

Leer in fasilitering van “kofferwoord” –
woorde wat jy moet uitpak,
omdat soveel betekenis opgesluit.

So is genade.
In brief Ef. verskillende variasies 20 keer

maar as genade kofferwoord is
koffer te groot om uit te pak!

elke landskap
elke weerpatroon
elke gesprek
elke ontmoeting met medemens
elke ervaring
gee nuwe perspektief op hierdie woord:
genade.

En deel van ons taak
wat ons leeftyd vat
is om die koffer uit te pak
genade raak te sien
elke oomblik stukkie meer daarvan te begryp.

As sê God is wat doen,
God is begenadig
want God is genadig.

Kan elke oomblik daarin verwonder,
elke oomblik leer
wat beteken
begenadig te wees.

5. oorvloedig geskenk

begenadig nie Engelse ekwivalent
hier weer Engels beter: lavish

7Deur die bloed van sy Seun
is ons verlos
en is ons oortredinge vergewe
kragtens die ryke genade van God
8wat Hy in al sy wysheid en insig
so oorvloedig aan ons geskenk het.

oorvloedig skenk = επερισσευσεν ( caused to be abounded)

Of Ef. dan deur Paulus
of deur sy volgelinge geskryf,
ww. waarskynlik beste moontlike woord God genadige handeling te beskryf.

Inderdaad ook een van Paulus se gunsteling woorde.
Dis oral!
Word 78 keer in NT gebruik
Paulus meer as die helfte daarvan.

Want wanneer ons oor God praat
maak nie saak wat God besig te doen
watter deel van God plan
of aspek God wese –
ons woorde is nie groot genoeg

wanneer ons praat oor God se liefde en genade
dan is selfs oordryf
onderbeklemtoning – understatement

maak nie saak hoe groot
hoe geweldig ons woorde –
God se liefde en genade is groter
meer
oorvloediger

6. bekend gemaak

maar dit is ook aan ons bekend gemaak!

vv8-9:
Hy het kragtens sy besluit en voorneme
die geheimenis van sy wil
aan ons bekend gemaak

Ons tas nie in die donker rond.
Ons kan God ken!
Ons kan weet wat God doen!

Natuurlik bly God misterie –
gesê woorde nie groot genoeg
koffer te groot uit te pak.

Maar ons weet God plan het
dat insluit by plan
dat begenadig
lief het.

God kies na mense te kom
self ons te openbaar
wil hê ons moet hom ken!

7. verenig

En hier is ons by die woord waaroor dit eintlik gaan
waarin alles bymekaarkom –
waaronder alles verenig word.

v10b
Sy bedoeling was
om alles wat in die hemel
en alles wat op die aarde is,
onder een hoof te verenig,
naamlik onder Christus.

As al die ander woorde blitse was
miskien hier en daar dreuning op horison,
dan hierdie die klipharde donderslag.

Ons is geseën,
want ons is gekies, bestem, begenadig, oorvloei, bekendgemaak –
deur Jesus
vir Jesus.

Deur hom is ons geseën (v3)
in hom is ons uitverkies (v4)
voorbestem… deur Jesus (v5)
ens.

Herinner aan Filippense 2:10-11:
10sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

Uiteindelik,
soos altyd,
is die antwoord: Jesus.

Jesus is die Here.

Ons hoef nie te vra
wat moet ek doen
wat nou
en hoe nou
nie.

Ons moet ons asem diep intrek
en saam met Paulus
in loflied uitbars
en in Jesus vir God loof.

Dis al wat ons moet doen.

Die reg glo
die reg doen –
vir al daardie goed
sal die Gees sorg.

Ben Hooper

Ben Hooper
is in 1870 in die heuwels van Oos-Tennessee in die VSA gebore.

Hy was ’n buite-egtelike kind.
In daardie dae het die samelewing sulke kinders eenkant toe gestoot.
Mense wou nie eens toelaat dat hulle kinders
met buite-egtelike kinders speel nie.

Wanneer Ben en sy ma dorp toe gestap het,
het mense snedige opmerkings na haar kant toe geslinger.
“Kon jy al uitgewerk het wie sy pa is!”

Skool was vir Ben net so ’n nare ervaring.
Elke pouse het hy eenkant bly staan.
En alleen wees, is nie vir ’n kind bedoel nie.

Toe Ben twaalf was,
het ’n nuwe predikant op die dorp aangekom.
Dit was ’n groot geleentheid vir so ’n klein dorpie.
En dadelik het Ben wonderlike stories oor die nuwe predikant gehoor –
dat hy mense aanvaar net soos hulle is.

Een Sondag het Ben,
wat nog nooit in ’n kerk was nie
omdat hulle nooit welkom was daar nie,
besluit om na hierdie nuwe predikant te gaan luister.
Hy sou heel agter in die kerk wegkruip,
het hy besluit.

Ben het stilletjies ingesluip toe die diens reeds aan die gang was
en voor die laaste lied net so saggies weer uitgesluip.
Maar in sy hart het daar vir die heel eerste keer hoop begin brand.
Sondag na Sondag het hy teruggegaan kerk toe.

Dit was min of meer op die sesde of sewende Sondag dat Ben,
so meegevoer deur die predikant se boodskap,
skoon van die tyd vergeet het.
Tydens die boodskap het Ben gevoel
dat daar agter die kansel ’n bordjie was met dié woorde daarop:
Vir jou, Ben Hooper van onbekende herkoms, is daar hoop.

Skielik was die diens verby.
En toe Ben wou uitglip,
was daar reeds mense in die ry
en hy was vasgevang.

Meteens het hy ’n hand op sy skouer gevoel.
Hy het dadelik omgedraai.
Dit was die predikant.
Met ’n breë glimlag het die predikant gevra:
“Wie se kind is jy?”

Natuurlik ’n vraag wat die hele gemeenskap
die afgelope twaalf jaar al gevra het!
Ben het yskoud geword.

Onmiddellik het daar ’n doodse,
amper ongemaklike,
stilte in die kerk neergedaal.
Die predikant het met opgewondenheid geglimlag en gesê:
“Ek weet wie se kind jy is.
Die familietrekke kan nie misgekyk word nie.
Jy is ’n kind van God!”

Die predikant het Ben so ’n vriendelike klappie op die skouer gegee
en toe vir hom gesê:
“Dit is nogal ’n erfenis wat jy het, seun!
Gaan nou,
en sorg dat jy daarvolgens leef.”

En Ben het.
Hy het later (1911-1915)
goewerneur van die Amerikaanse staat Tennessee geword.

Geseën
Gekies
Bestem
Begenadig
Oorvloedig
Bekend gemaak
Jesus

Amen

Gebed
Dankoffer
Slotsang

Lied 411 Kom, almal, laat jul stem verrys! (staan)

Seën
Respons

Lied 411 refrein

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.