Skip to main content

Kleingroepmateriaal 24-30 November 2019

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families.

Vertel vir mekaar enigiets wat met jou gebeur het en jou hart geroer het. Wat het gebeur? Wat het dit vir jou beteken?

RUS

Gebruik Psalm 33:20-22 om stil te raak voor die Here:

20Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild; 21want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou. 22Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!” (OAV)

HOOR

 1. Julle ken die verhaal van die Emmausgangers goed. Lees Lukas 24:13-35 en fokus veral op vers 25-27 en vers 32.
 2. Wat tref jou van Jesus se gesprek met hulle?
 3. Wat tref jou van Kleopas en sy maat se ervaring?
 4. Lees nou Jesaja 2:1-5 en fokus veral op vers 3.
 5. Wat dink jy bedoel Jesaja as hy sê dat die “wet” en die “woord van die Here” uit Jerusalem sal uitgaan?
 6. Waarom dink jy lê Jesus steeds ná sy opstanding die wet en die profete, die Skrifte (OT), uit?
 7. Watter ooreenkomste sien jy tussen die profesie in Jesaja en die verhaal van die Emmausgangers raak?
 8. Wat sê dit vir jou van die blywende betekenis van die OT?

LEEF

Lees die Bybel deur in 2020!

Lees vier hoofstukke per dag uit die OT en die NT om die Bybel in een jaar deur te lees.

 1. Die gedeeltes uit die OT bevestig jou in die verhaal van God se seën vir almal en alles wat bestaan.
 2. Die gedeeltes uit die NT bevestig jou in die verhaal van Jesus en sy kerk wat die boodskap van verlossing na alle nasies toe neem sodat hulle die ewige lewe kan beërwe deur geloof en gehoorsaamheid.
 3. Die gedeeltes uit Psalms vorm daagliks jou gebede.
 4. Die gedeeltes uit Spreuke vorm daagliks jou lewe.

Gratis beskikbaar in gedrukte vorm by kerkkantoor.

Laai hier af: Pdf – in vier kwartale opgedeel

Sluit af met gebed.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.