Kleingroep-materiaal: 2 Kronieke 16 – 1-7 Augustus

Lees 2 KRONIEKE 16

Luister na die teksgedeelte – wat tref jou?

 • Watter woord of frase het vir jou uitgestaan?
 • Waar het jou gedagtes gestop?
 • Deel dit met mekaar.
 • Wat leer die gedeelte julle oor vertroue/toerekenbaarheid?

Luister na die konteks – waar is ons?

 • Wat is die konteks van die verhaal? – geografies, polities, sosiaal, maatskaplik, ekonomies
 • Wat doen dit aan mense in die teksgedeelte – en hoe reageer hulle daarop?
 • Wat is ons konteks? – geografies, polities, sosiaal, maatskaplik, ekonomies
 • Wat doen dit aan ons – en hoe reageer ons daarop?
 • Watter raakpunte en verskille is daar tussen hulle konteks en ons eie?

Luister na God – wat doen God?

 • Waar is God in die verhaal besig om te werk?
 • Wat is God se goeie nuus in die verhaal (= evangelie)?
 • Hoe help die gedeelte jou om God se werk beter te verstaan?
 • Waar is God in ons konteks besig om te werk?
 • Wat is God se goeie nuus vir ons konteks (= evangelie)?
 • Hoe roep God jou om betrokke te raak by wat Hy doen in ons konteks?

Besoek ons webwerf:
Webtuiste: preke, hulpmiddels, inligting
Blog: gesprek
Dagstukkies: Tessalonisense en Korintiërs
E-pos

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.