Kleingroep-materiaal – 1 Konings 21 – 29 Augustus – 4 September 2010

Lees 1 Konings 21

Luister na die teksgedeelte – wat tref jou?

 • Watter woord of frase het vir jou uitgestaan?
 • Waar het jou gedagtes vasgehaak?
 • Deel dit met mekaar.
 • Wat leer die gedeelte julle oor omgee in ‘n wêreld waar daar ongeregtigheid is?

Luister na die konteks – waar is ons?

 • Wat is die konteks van die verhaal? (Geografies, polities, sosiaal, maatskaplik, ekonomies)
 • Wat doen dit aan mense in die teksgedeelte – hoe reageer hulle daarop?
 • Wat is ons konteks?  (Geografies, polities, sosiaal, maatskaplik,     ekonomies)
 • Wat doen dit aan ons – hoe reageer ons daarop?
 • Watter raakpunte en verskille is daar tussen hulle konteks en ons eie?

Luister na God – wat doen God?

 • Waar is God in die verhaal besig om te werk?
 • Wat is God se goeie nuus (= evangelie) in die verhaal?
 • Hoe help die gedeelte jou om God se werk beter te verstaan?
 • Waar is God in ons konteks besig om te werk?
 • Wat is God se goeie nuus (= evangelie) vir ons konteks?
 • Hoe roep God jou om betrokke te raak by wat Hy doen in ons konteks?
     

Trackback from your site.

Leave a comment