Kleingroep-materiaal – 1 Konings 19 – 15-21 Augustus 2010

Rus

 • Sit gemaklik.  Ontspan.  Konsentreer op jou asemhaling.
 • Dink na oor die afgelope 24 uur.  Wat het gebeur waarvoor jy dankbaar is?  Dank God daarvoor.
 • Wat het gebeur wat vir jou sleg was of jou seergemaak het?  Gee dit vir God oor.
 • Wees stil.  Konsentreer weer op jou asemhaling.  Wag op God, die “fluistering in die windstilte”.

Hoor

Lees 1 Konings 19

 • Dink na:  Wat in die teks tref jou, roer jou hart of verontrus jou? 
 • Gesels saam oor wat julle opval en aanspreek in die lees van die teks.
 • Hoekom brand mense vandag so maklik uit?  Beleef julle ook die gejaagdheid van die lewe?
 • Wat leer hierdie teks ons daaroor om “tot verhaal te kom”?

Leef

 • Hoe help die dissipline van Sabbat ons om tot verhaal te kom?
 • Hoe kan jy rus in jou lewe inbou?
 • Waartoe roep God jou nou?  
 • Besluit op ‘n gepaste reaksie op God en dra mekaar aan die Here op.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.