Kleingroep-materiaal – 1 Konings 17 & 18. 8 – 14 Augustus 2010

KLEINGROEP-MATERIAAL

Lees 1 Konings 17 en 18

 Luister na die teksgedeelte – wat tref jou?

•             Watter woord of frase het vir jou uitgestaan?

•             Waar het jou gedagtes gestop?

•             Deel dit met mekaar.

Luister na die konteks – waar is ons?

•             Wat is die konteks van die verhaal?  (Geografies, polities, sosiaal, maatskaplik, ekonomies)

•             Wat doen dit aan mense in die teksgedeelte – hoe reageer hulle daarop?

•             Wat is ons konteks?  (Geografies, polities, sosiaal, maatskaplik, ekonomies)

•             Wat doen dit aan ons – en hoe reageer ons daarop?

•             Watter raakpunte en verskille is daar tussen daardie konteks en ons eie?

Luister na God – wat doen God?

•             Waar is God in die verhaal besig om te werk?

•             Wat is God se goeie nuus in (= evangelie) in die verhaal?

•             Hoe roep God mense daar om betrokke te raak by wat Hy doen?

•             Hoe help die gedeelte jou om God se werk beter te verstaan?

•             Waar is God in ons konteks besig om te werk?

•             Wat is God se goeie nuus (= evangelie) vir ons konteks?

•             Hoe roep God mense om betrokke te raak by wat Hy doen in ons konteks?

     

Trackback from your site.

Leave a comment