Johannes 17:1-26 – Laat Jesus deur jou bid

Huisgeloof – 23-29 Maart 2015 in voorbereiding vir die erediens 29 Maart

OMGEE-GESPREKKE

  1. Verlede week het ons gesels oor Jesus wat deur ons praat. Ons het nagedink oor die manier waarop ons moeilike goed vir mense sê, en hoe ‘n mens dit kan doen sodat ander mense daardeur beleef dat jy hulle lief het? Wat het jy dié week daarvan ervaar?
  2. Vandag gaan ons gesels oor ‘n verwante saak, om te bid. Raak stil en laat iemand die volgende teks voorlees: “Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser.” (Psalm. 19:15).

Oordink die betekenis daarvan vir ons en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

BYBELLEES

  1. Lees Johannes 17:1-26.
  2. Wat tref julle in die verhaal? Gee elkeen geleentheid om te deel wat hulle hoor in die teks. Luister na mekaar sonder om te beoordeel of te interpreteer. Julle kan dit eggo en waarderend daarop reageer.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  1. Jesus bid vir drie sake in dié gedeelte: vir Homself en sy roeping; vir die dissipels en hulle onderlinge gemeenskap en beskerming van die Bose; vir die kerk se eenheid. Ons kan Jesus se voorbeeld volg en bid vir 1) ons persoonlike behoeftes, 2) ons familie of kleingroep se behoeftes, 3) ons gemeente en die kerk se behoeftes. Doen dit nou.

GESEËN OM TE SEËN

  1. Bid dié week sistematies vir jouself, jou familie of kleingroep en vir die gemeente en kerk. Dit sal baie help as jy uitvind wat die spesifieke behoeftes is van dié mense vir wie jy bid. Jy kan ook die gebedsriglyne op die aankondigings gebruik.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.