Huisgeloof – 1-7 Maart 2015

Laat Jesus deur jou voete was

OMGEE-GESPREKKE

  1. Verlede week het ons gesels oor Jesus wat ook verontwaardig oor onreg kan raak. Ons het gesels oor hoe ons Jesus se deernis en liefde kan bewys, selfs waar ons skerp teëstand ervaar. Indien dit gepas is vir julle huis, kan julle gesels oor die effek wat die dood van die 21 Egiptiese Christen martelare in Libië, wat deur IS tereggestel is, op die Koptiese Christene gehad het. Hulle het binne 48 uur traktaatjies gedruk en in Libië laat versprei wat die boodskap van Christus aan die radikale ekstremiste versprei. Hoe moet ons daaroor dink? Wat vra dit van ons?
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree.” (Openb. 20:4).

Oordink die betekenis daarvan vir julle en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

BYBELLEES

  1. Begin deur mekaar se voete te was. Die ouers (of oueres) kan die kinders (of jongeres) se voete was om aan te pas by die Bybelse verhaal.
  2. Lees nou Johannes 13:1-17, in ‘n kindervriendelike vertaling as dit kan, terwyl die huisgenote hulle oë toemaak en hulleself inleef hoe dit was toe Jesus eenmaal die dissipels se voete gewas het.

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  1. Die belangrikste punt van die verhaal is in vers 12-16 wat só afgesluit word: “Gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Hoe kan ons dit prakties uitleef in die huis? Laat elkeen iets kleins onderneem vir die week wat kom. Dink ook hoe julle dit teenoor ander kan doen. Laat elkeen ook iets kleins onderneem vir die week wat kom.

GESEËN OM TE SEËN

  1. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir julle voorbidding dié week. Bid spesifiek ook vir Sonja (en haar gesin, een van ons sendeling-gesinne), wat Sondag by ons opgetree het.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.