Jesus en die Samaritaanse vrou – Joh. 4:1-42 – kleingroepe: 16-22 Mrt.

Gee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.  Julle kan spesifiek ook nadink oor wat die Bergrede vir julle beteken het.

RUS

Ons gaan in die Skrifgedeelte fokus op Jesus in gesprek met die Samaritaanse vrou.  Maak jou oë toe en verbeel jou jy is daar by die put.  Voel die hitte van die dag.  1 minuut stilte.  Hoor Jesus die vrou vra: “Gee My ’n bietjie water om te drink.”  1 minuut stilte.  Hoor dan Jesus sê: “wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.”  Eien dit vir jouself toe.  2 minuut stilte.

Sê amen en gee geleentheid dat mense kan deel wat hulle ervaar het in hierdie tot-rus-kom tyd.

HOOR

1.  Lees Johannes 4:1-42.

2.  Deel met mekaar wat julle in dié gedeelte tref.

3.  Jesus gebruik in vers 14 ‘n besondere vorm van die werkwoord drink wat op ‘n eenmalige handeling dui.  Sy bedoeling is dus: wie eenmaal drink van die water wat Ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.  Wat dink julle bedoel Jesus hiermee?

4.  Jesus reframe die gesprek oor die regte aanbiddingsplek (vers 19-24) deur te verklaar dat dit nie meer op Gerisim (“hierdie berg”) óf Jerusalem sal wees nie.  God wil hê dat Hy deur die Gees en in waarheid aanbid sal word.  Wat het Jesus daarmee bedoel?  Hoe bid ‘n mens só?

4.  Ephraem, die Siriese kommentator sê oor die interaksie tussen Jesus en die vrou: “ At the beginning of the conversation he did not make himself known to her, but first she caught sight of a thirsty man, then a Jew, then a Rabbi, afterwards a prophet, last of all the Messiah. She tried to get the better of the thirsty man, she showed dislike of the Jew, she heckled the Rabbi, she was swept off her feet by the prophet, and she adored the Christ.”  Vertel mekaar van julle eie ervaring met die Here Jesus Christus.  Hoe verskil dit van die vrou se ervaring?  Hoe kom dit ooreen?

LEEF

Wat is die een ding wat jy vandag met jou saamvat uit die luister na die Woord en na mekaar?  Dra mekaar op aan die Here en deel dit volgende week met mekaar.

Kleingroeptekste vir die res van die kwartaal:

Genesing van die blinde man – Joh. 9:1-41
Lasarus se opstanding – Joh. 11:1-45
     

Trackback from your site.

Leave a comment