Jes 6 – Son 7 Jun 09

Verwelkoming & Afkondiginge
Drie-eenheid Sondag – na Pinkster
andrej_rublv_001
Bekende Ikoon
Geverf ongeveer 1419 deur Andrei Rublev.

(Vir ‘n besondere oordenking oor hierdie ikoon, gaan kyk hier.)

Drie engele wat Abraham besoek het,
meestal geïnterpreteer as Drie-eenheid,
soms ikoon van OT Drie-eenheid genoem.
Vol simboliek, om mens in misterie van Drie-eenheid in te nooi.

Al drie dra blou kledingstuk – kleur van hemele –
maar elkeen dra iets van eie identiteit.

Gees uitgebeeld blou kledingstuk – goddelikheid
Groen kledingstuk – nuwe lewe.
Mens aanmoedig dink nuwe lewe gees in jou lewe bring.
Raak aan tafel –
God teenwoordig op aarde.

Berg agter –
dikwels plekke van godsontmoeting,
waar hemel en aarde ontmoet,

 • mens aanmoedig dink jou bergtop-ervarings,
 • ook hoe God teenwoordig in jou lewe.

Gees sit half vorentoe,
trek oog na sentrale figuur,
Jesus verteenwoordig. 

Blou van goddelikheid.
bruin van aarde – menslikheid
goud – koning.

 • Wil laat dink oor Jesus koningskap in ons lewens.

Twee vingers op tafel – goddelike en menslike natuur.

Wys na beker vol wyn – sy bloed.

Agter is boom –
moontlik boom waaronder Abraham engele verwelkom,

 • wil ons laat dink oor belangrikheid gasvryheid.

Kan ook kruis verteenwoordig.
Boom van dood wat boom van ewige lewe word –
terugverwys Adam & Eva sonde. 

 • Wil aanmoedig reflekteer op paradoks van kruis,

plek waar lewe en dood mekaar ontmoet. 

Kan ook boom van lewe uit Openbaring wees,
dra 12 tipes vrugte vir elke maand van jaar
en blare wat nasies genees,

 • wat ons nooi reflekteer oor belofte van toekoms.

Figuur Christus verteenwoordig, draai na links,
trek ons oë na figuur aan regterkant. 

Blou kledingstuk amper weggesteek in glimmende kleed.

Albei hande hou staf vas,
alle gesag in hemel en op aarde behoort aan Vader.

 • Wil laat dink oor gesag van God in eie lewe.

Agter figuur is huis – woonplek van God.

 • Laat dink woorde van Jesus:

Joh 14:2
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.

Stilte, oordink God in Drie-eenheid, daarna sonder aankondiging:
Lied 450 (staan)
Votum
Psalm 29
Seëngroet
Lofsang
Psalm 29
Lied 451
Lied 454
Doop

Kindertyd
Prente (illusies)

Ou of jong vrou?  albei?
Goeie voorbeeld van hoe selfde ding verskillend kan sien.
Wat interessant, niemand kan albei goed gelyk sien,
Of ou vrou, OF jong vrou.

Wys vir julle, sodat aan God kan dink.
God is een – soos hierdie een prentjie.
Maar sien God op drie verskillende maniere:
Skepper en Vader,
Jesus
Gees.
God is drie goed – maar God is net een!

Soms as bid, sê Vader.
Ander kere Jesus, ander kere Gees –
maar praat altyd met selfde God as bid.

Dis wat belangrik –
nie dat verstaan,
maar dat bid – aanbid. 

Aanbidding
Lied 170×2 (sit)
Lied 171 (sit)
Gebed
God, gee dat ons
Stil sal wees voor u – sodat ons u mag hoor.
Tot rus sal kom in u – sodat u in ons kan werk.
Oop sal wees vir u – sodat u mag inkom.
leeg sal wees voor u – sodat u ons kan vul.
Laat ons bedaar,
sodat ons kan erken dat u God is.

Skriflesing
Enkele opmerkings oor teks in Joernaal – lees na tyd   
Jesaja 6:1-8

Preek
Terwyl Augustinus geworstel het met die Drie-eenheid,
het hy besluit om op die strand te gaan loop –
net om te kyk of hy nie ’n bietjie helderheid op die onderwerp kon kry nie. 

Hy het gesien hoe ’n seuntjie besig was om met oorgawe te speel.
Die seuntjie het met ’n emmertjie in sy hand
heen en weer na die see gehardloop
om die water in ’n klein gaatjie te gooi.

Augustinus het gewonder waarmee die seuntjie so ywerig besig was,
daarom het hy vir die seun gevra:
“Wat doen jy?”

Die seuntjie het dadelik ernstig aan Augustinus verduidelik:
“Ek probeer gou die hele oseaan in hierdie gat kry.” 

Daar het dadelik vir Augustinus ’n lig aan gegaan.

Hy het besef dat hy die heel tyd besig was
om die onbeperkte God
in sy beperkte verstand te probeer sit.
Dit was net so ’n onmoontlikheid
as die speletjie waarmee hierdie seuntjie homself besig gehou het!

“Here, U is te groot vir my klein verstand,
daar is niemand soos U nie.”

Ons grootgeword,
nie geweet van Triniteitsondag.
Miskien te Rooms,
dalk eenvoudig te ingewikkeld,
dominee self nie lekker geweet wat te sê.

Christina Landman vertel,
haar tipiese tong-in-kies manier,
van man wat net een maal per jaar kerk toe gegaan.
Nie Kersdag, Paasfees,
Drie-eenheid Sondag –
om te kyk hoe dominee sukkel om Drie-eenheid te verklaar!

Want dit is die ding met God se Drie-eenheid –
al doen hoeveel moeite te verklaar,
gebruik watter beelde –
drie sirkels, water, ys, mis;
eier dop, wit, geel,
reënboog:  rooi, wit, blou.

Bly struikel oor ontoereikendheid van beelde,
van eie begrip. 
God is Vader, Seun, Heilige Gees.
God is Drie,
maar God is een.

Karl Barth definisie van Drie-eenheid:
Drie maal verskillend, dieselfde!

Maak nie saak hoe hard probeer,
kan nie verduidelik,
kan nie begryp.

Ek dink dis juis punt.
Ons nie bedoel God te verstaan.
Ons bedoel God te aanbid,
in verwondering (soos tema volgende kwartaal) voor hom te staan.

Teks gelees,
praat nie spesifiek Drie-eenheid.
Tradisie:  drie maal heilige lofsang van Serafs Drie-eenheid.

Maar hoewel teks nie praat Drie-eenheid,
leer tog gepaste manier ons reageer op ontmoeting met Drie-enige God.
In teks drie bewegings wat verhouding met Drie-enige God in ons lewens teweegbring. 

Eerste beweging van ontmoeting met God,
is dat jou in verwondering op knieë dwing. 

Daar is niemand soos Hy nie. 
Hy is almagtig.
Hy is uniek.
Hy is God.

Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige!
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
v 3.

God is Heilig.

Wat beteken dit?

Ons dink dikwels,
en is geleer,
dat om heilig te wees,
is om eenkant
of afgesonder te wees.
Apart van aardse, beestelike dinge.
Bo die gewone aardse goed.

Dis waar idee van kloosters in Middeleeue vandaan gekom:
om heilig wees
moet afsonder van wêreld,
eenkant hou.
Deur dus in klooster te woon,
sou nie hul hande vuil maak met morsigheid van alledaagse lewe,
sou nie hul oë en gedagtes besoedel
deur in skewe, stukkende wêreld vas te kyk.

Maar dis nie wat heiligheid beteken!
Ferdinand Deist gesê
God se heiligheid beteken nie afgesonder,
maar stralend.

In Jesaja visioen lees serafs voor God troon
oë toehou
terwyl God heiligheid besing.

Hulle kon die lig wat van die hoë, heilige God uitstraal,
nie verduur nie!

God se heiligheid
is nie hoe ver of afgesonderd hy van ons is nie!
God se heiligheid beteken eerder sy toewyding aan sy skepping,
aan jou en my.

Nie alleen die hemel nie,
maar die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid,
sing die serafs.

God se heiligheid beteken eerstens sy teenwoordigheid,
sy nabyheid.

Dink maar aan God se woord in Hosea 11:
Ek is God, nie ‘n mens nie.  Ek is die Heilige, wat by jou is.

Jesaja 57:15:
5  So sê Hy wat hoog en verhewe is, Hy wat ewig leef en wie se Naam die Heilige is: Ek woon in ‘n hoë en heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is.

God is heilig.

En ons sien sy heiligheid veral in Jesus se menswording,
in die nabyheid van Jesus,
in sy bediening – as mens – op aarde.
Ons sien God se heiligheid in die teenwoordigheid van die Gees,
in die leiding van die Gees in ons daaglikse lewens. 

Dink ons almal smag sulke belewenisse soos Jesaja hier –
God te sien!
Met donderweer
God se stem hoor soos wat in Ps 29 beskryf,
berge bewe,
seders oopkloof,
deure in kosyne rammel
en tempel met rook vul.

Maar God heiligheid beteken ons kan God sien,
kan God beleef,
elke oomblik
hier op aarde,
in die gewone, alledaagse dinge –
die skepping en die mense. 

Iemand gesê:
I discover the holy… by peering under the edges of the ordinary. 

Die besondere oomblik is nié die waar daar iets besonders is om na te kyk,
maar die oomblikke wat ons na die gewone kyk
en dit regkry om vir God te sien. 

Geestelike dissiplines, verlede kwartaal gepreek,
in geestelike gewoontes didage,
help natuurlik oë hiervoor oopmaak.

Inoefen in God se heilige teenwoordigheid raaksien.

Wanneer dit sien,
dwing op knieë,
neerval in aanbidding voor God. 

Pinkster se gesprek oor grense beweeg,
ons bewus gemaak –
elke oomblik ‘n moontlike oomblik van ontmoeting,
ln Gods-oomblik, ‘n Gods-ontmoeting.

Frances Dominica stel so:
You will find the living God
in the pages of the Bible.
You will find Him
also just exactly where you are…
Nothing in your life is so insignificant,
so small
that God cannot be found at its center.
We think of God in the dramatic things…
but He is the little things too,
in the smile of a passer-by
or  the hands of an old person,
in a daisy,
a tiny insect,
falling leaves.
God is in the music,
in the laughter
and in the sorrow too…
There is no limit
to the ways in which God may make Himself known.
At every turn in our lives
there can be a meeting place with God.”

Tweede beweging van ontmoeting met heilige God,
op jou mond.

As jy skielik besef
jy is in die teenwoordigheid van die Heilige God,
dan raak jy bewus van jou eie sondigheid,
jou eie gesukkel
en dan is geen regverdiging geregverdig nie… 
Dis wanneer jy God se vergifnis soek –
en dit ontvang.

Calvyn:
Godskennis en selfkennis loop hand aan hand. 

In ou TV-reeks Murphy Brown praat almal een episode oor gevoelens oor God.
Een karakter, Jim, Presbiteriaan,
dat elke Sondag saam met vrou kerk toe.
Ek het nog geen ervaring van God gehad nie. 
Maar ek hou aan om te gaan,
want dit is vir my duidelik dat die mense wat by die kerk is,
God ervaar
en ek hoop dat ek ook eendag sal.

Dis presies wat met Jesaja gebeur.
Hy ervaar God.
En vir Jesaja gebeur hierdie God-oomblik
toe sy ontoereikendheid, sy onvermoë
en God se genade – mekaar ontmoet. 
Heilige oomblikke gebeur wanneer ons bewus word van God se teenwoordigheid in die alledaagse,
dit ons konfronteer met ons eie onvermoë en sondigheid
en ons bewus maak van die genade en vergifnis wat ons van hierdie heilige God ontvang het.

Bring ons by derde beweging van ontmoeting met God:
dwing jou op jou voete.

Toe het ek die Here hoor vra:
“Wie kan Ek stuur?
Wie sal ons boodskapper wees?”
Ek het geantwoord:
“Hier is ek!
Stuur my!”
Toe het die Here gesê:
“Gaan sê vir hierdie volk:… (vs 8,9a)

Ontmoeting met God mond altyd uit in roeping.

Terug by net-nou Deist God heiligheid is God lig.
As God sê ons heilig moet wees soos hy heilig is
(Lev 11:44)
beteken dit dat nuwe lewe wat hy ons gegee,
sigbaar moet word vir almal om te sien.
Die nuwe lewe moet soos ‘n lig uit ons straal.
Gelowiges Matt 5:14 lig vir wêreld genoem. 

In teenstelling met kloosters Middeleeue,
hervormers gesien God roep gelowiges nie UIT alledaagse lewe uit nie,
maar juis in alledaagse lewe in. 

As ons moet heilig wees omdat God heilig is,
beteken dit ons moet doen wat God gedoen het.

Dan beteken “heilig-wees” nie om eenkant handjies gevou te sit en vroom wees.
Heilig heilig heilig
beteken juis om jou hande vuil te maak
met probleme en lyding in wêreld.

Heilig lewe beteken om uit te reik na die swaarkry van ander.
Wanneer Jesus mense genees het,
lees ons keer op keer in evangelies –
het hy hulle aangeraak.

Hy het hulle nie net as God genees nie,
maar as mens het hy hulle aangeraak.
Dis is wat dit beteken om heilig te wees.

Om heilig te lewe,
is om respek te hê vir alle mense,
of hulle belangrik of melaats is.

Om heilig te lewe,
beteken om lief te hê wanneer jy gehaat word.

Wanneer jy dan heilig lewe,
is jy sterk.
En dit is wat die Heilige Gees doen.

Die Gees maak ons sterk om heilig
die onheilige te hanteer,
om die pyn,
die lyding,
die armoede om ons te hanteer. 

On grense oor te steek
uit te reik na bure
mense by werk
winkel
wat pad toevallig kruis. 

Heilig wees
deur respekvol, liefdevol, dáár te wees. 

Vandag Drie-eenheid Sondag. 
Ons kan dit vier deur saam met serafs te sing:
Heilig, heilig, heilig is die Here God.

Maar ons hoef dit nie net te sing en te vier nie –
ons kan dit glo ook.

Dat die heilige God drie kante het.

Hy skep alles heilig.

Hy het sy hande kom vuil maak hier op aarde met ons onheilighede.

En hy het vir ons sy Gees gestuur om ons sterk te maak
om self ook heilig te lewe. 

Gebed
Almagtige Vader, skepper van hemel en aarde:
laat u koninkryk in ons midde kom.
Here Jesus Christus, seun van God,
wees ons, sondaars, genadig.
Heilige Gees, asem van die lewende God,
vernuwe ons en die hele wêreld.

Dankoffer
Lied 449 vers 1 en 4 (staan)
Seën
Lied 189 (staan)

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  christa marais

  |

  Dankie Chris vir n baie mooi preek!

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]