Huisgodsdiens 3 – 9 Oktober 2011

RUS

Ouers vertel vir die kinders van die reëls toe julle self kinders was.  Dalk kan jy selfs ’n storie vertel van ’n keer wat jy die reëls oortree het – en wat die gevolge was!  Laat iemand daarna bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

  • ­ Lees Eksodus 20:1-17.  Jonger kinders sal dit geniet om die storie te hoor van hóé die volk die wet ontvang het – lees dit uit ’n kinderbybel vir hulle voor.
  • ­ Vertel vir mekaar wat in die teks vir jou uitgestaan het of nuut was.
  • ­ Dit is baie belangrik dat ons onthou dat hierdie wette nie voorwaardes is vir ons om God se kinders te wees nie.  Wanneer kinders nie hul ouers gehoorsaam nie, hou hulle nie op om hul ouers se kinders te wees nie.  Hulle ouers bly ook steeds lief vir hulle!  Die reëls is daar om  hulle te beskerm, bv. jy mag nie met ’n skêr hardloop nie (jonger kinders) of jy moet saans 10 uur by die huis wees (ouer kinders).   Maak seker dat die kinders dit verstaan.  Julle kan sommer lekker gesels oor julle gesin se reëls en hoekom julle spesifieke reëls het – en die gevolge wanneer jy die reëls oortree!

LEEF

  • ­ Kyk na die spesifieke gebooie (dalk kan julle elke aand van die week net twee doen).  Gesels oor wat die gebooie vandag vir ons beteken, hoe gehoorsaam ons dit as ons bv. nie osse het of wil hê nie?
  • ­ Die Gr 3’s behandel elke jaar die Tien Gebooie in hul kategese.  As julle jonger kinders het, gaan kyk hier vir pragtige uitbeeldings wat dit maklik maak om die verskillende gebooie te onthou.
  • ­ Kyk na jul gebedslys van verlede week – was daar ‘n antwoord op  van jul gebede? Haal sake af en/of voeg sake by om voor te bid. Bid saam vir mekaar en die ander  dinge op jul lys – maak seker dat elkeen kans kry om te bid.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment