Skip to main content

Huisgeloof – 3-9 Mei 2015

Sagaria 4 – die moed om te volhard

OMGEE-GESPREKKE

  1. Is dit lekker as iemand jou bemoedig? Hoe help dit jou as jy iets moeiliks moet doen?
  2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” (Sagaria 4:6).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

BYBELLEES

  1. Lees Sagaria 4:1-14
  2. Wat tref jou in hierdie gedeelte?
  3. Wat beteken dit vir jou dat die Here vir Serubbabel, die goewerneur, sê dat hy “nie met mag en krag” sal slaag nie, maar deur God se Gees (vers 6)? Dit het vier jaar later inderdaad gebeur.
  4. Watter boodskap het dit vir jou dat die Here vir Serubbabel en die volk oproep om nie die: “dag van klein dingetjies”, gering te ag nie (vers 10)?

GEWOONTES EN GEBRUIKE

  1. Sagaria leer ons dat deur te fokus op die stukkie vir stukkie vordering met die werk wat elke dag gedoen word, word alle berge uiteindelik gelyktes. Dit is hoe die Gees werk. Ook in jou lewe. Watter werk het die Here vir jou gegee om te voltooi? Dink aan dinge in die gesin/familie, gemeente en wêreld.

GESEËN OM TE SEËN

  1. Bid saam dat ons die werk sal kan doen wat die Here vir ons gee.
  2. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou verdere voorbidding dié week.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.