Hand 1:1-14 Wag op die Gees Don. 13 Mei 2010 Hemelvaart

Verwelkoming
Sang
Lied 163 x 2 (Soos ‘n wildsbok)
Gebed
Ps 130:5-7
Sang
Lied 425 vv 2 & 4 – hemelvaart (Kyk die Heer het opgevaar)
Gebed
Skriflesing

Handelinge 1
Preek
Interessant ons tradisie altyd effens ongemaklik Jesus hemelvaart.
Kruis aangrypend,
opstanding dalk minder,
tog vier.
Hemelvaart – weet nie lekker wat te doen.

Maar vanaand net een ding sê oor hemelvaart,
wel baie is:
Jesus moes weggaan
sodat God by ons kan wees.
In Jesus weggaan,
pad oopgemaak vir uitstorting van Gees.

Wil vanaand fokus op tyd tussen hemelvaart en pinkster –
tussen Jesus weggegaan en Gees uitgestort.
Tyd van wag –
wat ons ook gaan doen in volgende 10 dae.

Jesus opdrag dissipels:
voordat enigiets doen,
enigiemand vertel:
wag eers op belofte van Vader, op Gees.

Wat hulle dan ook doen.
Tradisie van wag op Here sterk tradisie hele Bybel –
interessante studie as wil doen,
konkordansie.

Bekende taal bv. in profete.
Wag, letterlik, op God stem of daad.
Taal waarmee ervaring met God uitgedruk
Ook gebruik as aanmoediging aanhou moeilike taak.

Wat jou wil nooi volgende 10 dae saam met te wag op Here –
wag op Gees.

Kan tereg vra:
het ons regtig nog nodig wag op Gees?
Pinkster-Sondag, Gees oor kerk uitgestort.
Gedoop, het Gees.

Is inderdaad so. 

Maar moet onthou –
ek dink soms vergeet –
Gees nie vir ons gegee as besitting
wat ons kan beheer,
maar as ons Heer –
wat ons lewens beheer en regeer.
Ons gebruik nie die Gees nie,
die Gees gebruik ons.

Wanneer ons dan wag op die Gees,
dan ons gebed dat God deur Gees in ons sal werk.
Ons het Gees.
Maar vervulling met Gees – heiligmaking – is proses,
van al meer onder beheer van Gees kom.

En ons net so min mag dit self te laat gebeur –
self vervul te word Gees, self heilig word –
as wat het om self te red.

Al ons geestelike dissiplines kan net sovêr gaan,
maar op ou end moet ons wag op die Gees
om sy werk in ons lewens – en in die wêreld – te doen.

Baie belangrik dat vir mekaar sê,
waarvoor wag – is God.
As sê wag vervulling Gees,
maklik dink wat vir my beteken,
wat ek kry.
Dink nodig in geestelike lewe,
Here gaan voorsien.

Wag op God dikwels geassosieer met wag op antwoord,
wag op seën,
uitkoms.

Maar wat as nie antwoord, seën of uitkoms kry?
Dan leer juis punt van wag op Here:
Dit gaan om die Here.
Die gewer is meer as die geskenk –
God is meer as net dít wat ons van hom ontvang. 

Ons wag nie op wat ons van God kan ontvang nie.
ons wag op God.
En dis genoeg.
Moet ook sê,
jou nooi volgende 10 dae saam met my te wag op Gees,
weet nie regtig waartoe jou nooi.

Ons dink ons weet.
Maar God is in staat daartoe
om soveel meer te doen as wat ons bid of dink.
Deur in ons gedagtes prentjie te skep
van waarop ons dink ons wag,
ons eintlik besig Gees te beperk. 

Ja, ons het die Gees.
Maar dit beteken nie ons het die volheid van God nie. 
Die Gees kom steeds.

En soos die dissipels daardie tien dae na Jesus se hemelvaart,
kan ons ook op sy koms wag. 

Volgende vraag:
Wat gebeur wanneer ons wag?
Nie nou wat gebeur wanneer klaar gewag,
wat is wat opdaag,
maar proses van wag self.

In proses van wag op Gees,
word ons prioriteite herrangskik.

Dink as dissipels terug is Jerusalem toe,
soos opdrag.
Maar gedink:
hierdie boodskap te goed,
te dringend.
Kom gaan vertel.

En terloops,
Jerusalem verdien nie vir hulle vertel,
hulle hom gekruisig!

Hulle taak was om te VOLG
nie om te lei nie. 

Deur in Jerusalem te wag,
word hulle gekonfronteer met hul vrese,
moontlik verkeerde verwagtinge,
taak wat voorlê.
Prioriteite word herrangskik. 

In proses word hulle natuurlik ook gereining,
gereed gemaak vir taak wat voorlê.

Binnekort moet hulle evangelie tot uithoeke van aarde neem.
Geweldige verantwoordelikheid voor hulle lê.
Groot dinge verwag,
groot dinge nodig.

Kan dink sekerlik gevaar dat trots sou raak,
soos wat bediening vorder,
vrugte afwerp. 
Meen, (hulle weet nog nie) maar binne paar dae 3000 mense tot bekering!

Maar sodat hulle nie kan dink alles van hulle afhang,
hulle goed gaan bereik,
laat God hulle wag.
Soos dae aangaan,
leer Gees nie gemanipuleer kan word,
nie deur menslike wil voorgeskryf kan word.

“Nie met mag en krag sal jy slaag nie,
maar deur my Gees.”

Derde ding wag doen,
nou hierby aansluit:
herinner ons dat Hy God is.
Ons is nie. 

Om te wag is nie noodwendig om niks te doen nie.
Dit is wel om ons te onderwerp aan God.
Om te wag op God
beteken dat ons lewens teruggebring word
onder die sambreel
van God se gesag en rigting. 

As ons vooruit hardloop,
gaan ons val en misluk.
Wanneer ons op God wag,
kom ons diep onder die indruk van ons eie onvermoë,
van hoe nodig ons vir God het.

Henry Nouwen skryf van ‘n sweefstok artiste
wat hom een keer vertel het dat ‘n vlieër
volkome vertroue in die vanger moet hê.

Gesê mense dink vlieër is ster van vertoning,
maar ware ster is vanger.
Hy moet daar wees in breukdeel van sekonde
met absolute presisie
om vlieër uit lug te pluk.

Geheim is dat vlieër niks doen nie,
vanger doen alles.
Gevaarlikste ding vlieër kan doen,
is om vanger te probeer vang. 
Vlieër moet vlieg,
vanger moet vang.

Vlieër moet,
met uitgestrekte arms,
vertrou vanger daar sal wees vir hom.

Laaste vraag dan:
hoe?
Hoe wag op Gees?

Ons wag op Gees hoofsaaklik deur gebed.
Wat dissipels gedoen terwyl gewag op Gees:  volhard in gebed.
Is deur gebed
en in gebed
wat wag op Gees.

Is wat volgende 10 dae gaan doen.
Behalwe vir Sondae,
gaan nie preek.
Môre-aand meditasie,
stilword, wag op Gees.

Verskillende dele gebed,
soos in een gebed op eie sou kom,
elke aand.

Korporatief – saam bid, wag.
Ook persoonlik, by huis.
Boekies – notas, Jerigo Mure 10 Dae van Dag en Nag Gebed.
(Of boekies buite.)

Maar saam met gebed,
ook gesindheid:
eerstens afwagting.

Gaan Junie Kgalagadi toe.
Kan nie wág nie. 
Stop kort duskant my kar begin laai.

Dis afwagting.

Soos dogtertjie vroeg oggend wakker word,
weet pa belowe sal vandag see toe vat.
Weet vanoggend, gaan nou-nou see toe.
Pa, word wakker, ons gaan see toe!
Kan jy dink hoe moes wees in bovertrek,
dissipels wag op Gees?

Weet iets op pad.
Ure en dae glip verby –
ons weet vandag was 10 dae, hulle nie geweet.

Ek dink nie moeg, moedeloos geraak.
Opgewonde afwagting aangevuur,
aanhou bid. 

Tweede gesindheid is om met aandag op Gees te wag,
gefokus.
Partykeer wag op God,
maar wag eintlik nie op hom.
Ander goed aandag aftrek,
eerder op wag. 

Daarom doelbewus volgende tien dae fokus,
aandag vestig op God,
wag. 

Laastens wag op Gees met sekerheid.

Lang worsteling wat hierdie Pinkster.
Hoewel oorsprong, aanvanklik, nie nou meer deel ons tradisie.
En sê nou niks gebeur?

Andrew Murray gesê,
wanneer op Here wag,
moet vooraf besluit,
dat dit met oortuiging gaan doen,
dat God ons gáán ontmoet.

Hieroor moet nou reeds helderheid kry,
dat niks so seker is,
dat om op God te wag,
ongekende
en onverwagse
seën sal bring.

My moeilik te sê.
Hoe kan ek – Pinkster lei – dit waarborg?
Antwoord is,
verwagting is nie in my –
of in jou wat saam met my wag nie.
Ons verwagting is in God. 

Murray sê dit so mooi:
O, do learn the lesson!
Jy gaan nie op jouself wag
om te kyk hoe jy voel
of hoe jy verander nie.

Jy gaan op GOD wag,
om in die eerste plek,
HOM TE KEN,
en daarná
te sien wat hy doen. 

En wie God IS,
is so ‘n geseënde wese,
dat ons nie enige kontak met hom kan hê,
enige tyd saam met hom – al is dit hoe eenvoudig
of onindrukwekkend,
sonder dat sy lewe
en krag
stil-stil,
miskien in die geheim,
in ons lewens insypel nie.
Gebed
Wat is jou gebed vir die komende tien dae?
Wat verwag jy gaan gebeur?

Stilte

(Vraag in boekies)
Sang
Lied 442
Wegsending

Selfs jongmanne
word moeg
en raak afgemat,
selfs manne in hulle fleur
struikel
en val,
maar dié wat op die Here wag,
kry nuwe krag.
Hulle vlieg met arendsvlerke,
hulle hardloop
en word nie moeg nie,
hulle loop
en raak nie afgemat nie.
(Jes 40:30-31)

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.