God bou ‘n nasie – Genesis 12-36 (20-26 Januarie)

God bou ‘n nasie – Genesis 12-36

Ons lees hierdie week die verhaal van die Aartsvaders: Abraham, Isak en Jakob.  Dis ‘n verhaal van ‘n uitgebreide familie wat die begin van die volk van God is.  Dit illustreer hoe God werk, met individue in hulle familieverbande.

Riglyne vir die lees van Genesis 12-36

Let op die volgende:

  • Die Hoofkarakter van die verhaal van die Aartsvaders is steeds God.  Soos Hy ingegryp het in die menslike geskiedenis met die ark van Noag en die toring van Babel, so doen hy dit in die lewe van families.  Hy roep hulle, verbind Homself aan hulle en hulle families met verskillende verbonde waaraan Sy beloftes van seën, voorspoed en vrugbaarheid gekoppel is, en begelei hulle na die vervulling van hulle roeping as families.
  • Abram aanvaar die roeping van God sonder enige teenstand en hoor en gehoorsaam die stem van God: “Die Here het vir Abram gesê: ‘Trek weg uit jou land’…  Abram het toe weggetrek.”  God praat direk met Abram en hy gehoorsaam sonder teëstribbeling, omdat hy God geglo het.  Abram word geroep om tot ‘n seën vir die nasies te wees.
  • Jakob daarenteen manipuleer en konkel om sy broer en pa te uitoorlê, en stoei uiteindelik met God self, voordat hy die roeping wat God vir hom het, begin aanvaar.  Jakob word desnieteenstaande geroep as stamvader van Israel, en kry ook die belofte van land, soos sy oupa, Abraham en pa, Isak.  Jakob is vir ons ‘n voorbeeld van God se transformerende teenwoordigheid.
  • ‘n Mens sien in hierdie familieverhale reeds God se keuse vir die jonger of swakker een en die keuse vir mense sonder verdienste wat in die evangelie van Jesus Christus vir die armes, gevangenes, blindes, en onderdruktes (Luk. 4:18-19) sal uitmond.

Kleingroep byeenkoms

Gebruik die RUS, LUISTER, LEEF metodiek wat julle al goed ken.  Hier is ’n paar besprekingsvrae om met die luister te help (julle kan ook die besprekingsvrae agter in die boek DIE STORIE gebruik):

  1. Wat het julle getref met die lees van Genesis 12-36?  Gee genoeg tyd, sonder evaluering.
  2. Die familieverhale van Genesis getuig onomwonde van God se betrokkenheid, sorg en seën vir families regdeur dieHoe ervaar julle dit?
  3. Vergelyk Abraham en Jakob se verhale. Wat is die ooreenkomste?  Wat is die verskille?  Waarmee kan julle identifiseer en waarmee nie? Wat leer julle van God se pad met mense uit hulle verhale?  Wat sê dit vir jou van God se pad met jou en jou familie?
  4. Die idee dat God mense sonder verdienste kies, stuit ons baie keer teen dieBespreek.
  5. Hoe het die Here jou en jou familie die week geseën?  Hoe kan God jou en jou familie die komende week gebruik om ander en die wêreld te seën?
     

Trackback from your site.

Leave a comment