3-9 Feb: Bevryding

Huisgodsdiens

RUS

  • Vertel vir mekaar waar en hoe julle die afgelope week die Here beleef het.
  • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR

Lees Hoofstuk 3 van Die Storie vir Klein Hartjies of Die Bybelstorie vir Kinders of die verhaal van Josef (Genesis 37-50) uit enige kinder-vriendelike Bybel.

Gesels elke keer oor die verhaal (ouers kan ook na die inligting in die kleingroepmateriaal kyk):

  • Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels. 
  • Josef sê vir sy broers:  “Al het julle iets slegs gedoen, het God dit gebruik om iets goeds te doen.” Vertel vir mekaar hoe julle al beleef het dat God slegte goed gebruik om iets goeds te doen.
  • Is daar op die oomblik sulke “slegte goed” in jul lewens waarvoor julle God moet vertrou? Vertel vir mekaar daarvan en bid spesifiek daarvoor.

LEEF

  • Vertel vir mekaar hoe die Here julle die week geseën het.  Hoe kan God julle die komende week gebruik om ander te seën?
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment