Eks 3 – Son 20 Sept 09 – God is méér

God is méér
In Verwondering oor God

Verwelkoming
Afkondigings
Toetrede
    Koor:  Ek kniel hier in die oggendlig

Votum Jes 44: 6&8
Seëngroet

Lofsang  
Lied 547 (staan)
Lied 184  (sit)

In verwondering oor God
Vandag eindig reeks “In verwondering oor God,
waar ou Godsbeelde nuut afgestof.
(Joernaalblad)

Ons het hierdie kwartaal gesien dat:
dit saak maak hoe ons oor God dink.
 Hoe oor God dink,
bepaal hoe oor lewe dink,
oor onsself dink,
oor mekaar dink.
 Gaan daarom ook bepaal hoe optree teenoor mekaar,
hoe reageer op krisisse van lewe. 

Tydens Nagmaal Ds. Fransman van Bloemendal VGK ons herinner
 God na ons toe uitreik in Christus.

Ons gesien God barmhartig & genadig is. 
Gehoor verband woord barmhartig & baarmoeder.
Sy barmhartigheid is soos ‘n baarmoeder
waar ons intiem veilig en versorg is.

Gesien God passievol is – God word kwaad,
maar huil ook saam met sy kinders
oor sy kinders.

 God se verlossing
konkrete bevryding behels. 
God homself beskryf as kryger of ‘n vrou in kraam,
intiem betrokke by bevryding van volk.

God se sorg sigbaar is in sy voorsiening
van manna soos moedersmelk.
Verband Rabyne getrek tussen manna en moedersmelk –
weereens weens verband tussen Hebreeuse woorde –
nie in prediking aangeraak,
tog onder indruk God voorsien.

God soos ‘n pottebakker skeppend in ons lewens werk.
Met klei gespeel,
gevoel hoe naby,
gesien hoe vorm.

Verlede Sondag God gelyk naby én ver is. 

Doop
Lied 200 v 1 (sit)

Epiklese

 Kindertyd
My naam Margeretha – pêrel, kosbaar vir iemand.
Van Niekerk – voorouers uit Europa.
Naam sê wie is,
waar vandaan kom.

Babatjie – Riley, dapper

Wat beteken jou naam?
Johan, Jan, John, Johanna, Hanna, Ann… God is genadig
Elizabeth, Elise, Lisa, Liesl, Lizette… God sorg oorvloedig
Carl, Karel, … sterk een
Andre, Andrew… dapper
Nico, Nicolas, Nic = oorwinnaar, wenner
Willem, William, Liam, Will, Willie = vasbeslote oppasser
Christo, Chris, Christien, Kristi, = Christen, volgeling van Jesus
Isak = lag
Zak = of lag van Isak of Sagaria = God het onthou
Inge = eiland

theron = jagter
van der merwe = iemand wat by meer woon
Ellis = afstammeling van God / God is redding
Louw = leeu
van Wyk = woon in dorpie
Koen = priester
du Plessis = woon hedge formed of interlace branches

Moses Egipte, vermoor Egiptenaar,
vlug Midian,
skape oppas,
brandende bos,
God roep Israel bevry,
vra wat God naam.
Wat sê God?
Ek is.
Nie naam soos ons,
kan nie weet van God,
kan sekere goed weet,
maar God altyd meer.

Toewyding  Luisterlied Koor v 1, 2, 3; Gemeente refrein (sit)

Skriflesing  Eksodus 3:1-15

Preek
Ons sluit af waar ons begin het…
Moses is ver van die huis af,
besig om skape op te pas.

En daar,
in die woestyn,
het hy ‘n ontmoeting met die lewende God.
Hierdie ontmoeting verander sy lewe ingrypend. 

En van hierdie ontmoeting af het ons die kwartaal aanbeweeg,
klomp goed wat altyd van God weet, bevestig,
paar nuwe goed geleer.

As in verwondering staan oor al hierdie goed,
dan moet altyd ook onthou:
God is méér.
Soos eerste Sondag gesê:
God pas nie in ‘n boks.
Wanneer gesê God is genadig & barmhartig,
passievol,
verlosser,
voorsiener,
skepper…
dan nog nie naastenby alles gesê.
En as lewe lank nét hiermee aangaan,
net praat oor wie God is,
sal steeds nie klaar wees.

Soos kamera met outomatiese fokus
wat nie wil fokus:
net as dink:  nou het ek prentjie vasgevang,
beweeg weer.
Beeld van God op manier altyd uit fokus,
sekere tye in lewe sekere gedeeltes sterker in fokus,
terwyl weet net een, klein stukkie.

God is altyd meer as wat ons oor hom dink of sê. 

Dink maar aan al kere wat in Bybel lees van ontmoetings met God.
Feitlik nooit kry mense God letterlik te sien nie.
Visioene, drome,
sien in geestesoog.

Hoor duidelik dat God praat,
maar sien nie. 

Ook hier in Eksodus 3,
wanneer aan Moses verskyn,
in vuur.
Die vuur verbloem God.
En vuur nie substansiële voorwerp,
kan nie vasgryp.

Wat duidelik van moet kennis neem,
al sien niemand vir God nie,
kan tog sy stem duidelik
en helder hoor.

Moses uit bos,
sien nie vir God –
hoor hom.

As ons vir God wil ontmoet,
hoef ons nie soseer te kyk nie.
Wat belangriker is,
is dat ons reg en goes sal luister.

God praat –
God praat steeds.
kan hom hoor.
En dis hoe ons vir God leer ken,
deur sy stem,
deur na hom te luister.

Ander interessante aspek van hierdie ontmoetings van God:
Wanneer God ontmoet,
word ons tegelyk bewus
van sy heiligheid
én sy liefde.

Sy heiligheid laat jou soms huiwer,
terugdeins,
maar sy liefde trek jou nader,
lok jou. 

Iemand praat van God se heiligheid wat ons tegelyk
boei én
laat bewe.

Waar God se liefde ons ander trek,
ons help om God te leer ken,
besef hoe intiem naby hy is,

help heiligheid ons onthou
God méér,
is nie ons,
al is lief vir ons,
intiem betrokke,
vriend,
vader,
steeds nie familiêr,
want God is heilig,
God is méér. 

Wat dit des te wonderliker maak
dat God ons duld –
dat God gesprek met Moses voer,
luister na Moses vrae,
bekommernisse,
verskonings –
én antwoord!

Teks wat gelees Nehemia,
volk kla,
Moses vra eerder doodmaak –
wonderlik intieme verhouding
waarin ook toys uit cot kan gooi,
al ís God heilig. 

Nog ding raaksien uit hierdie verhaal
en ander ontmoetings met God in Bybel:
Here loop ons selde direk van voor af tegemoet.

Gewoonlik gebeur dit om ‘n draai,
in iets wat op die rand van jou gesigsveld gebeur.

Jy sou dit kon mis!

Let op in teks gelees,
brandende bos nie reg voor Moses verskyn nie,
maar ver genoeg
dat moes besluit om nader te gaan,
te gaan kyk.

Hy sou natuurlik ook kon miskyk,
kon besluit om verby te stap.

Ook uit res van Bybel sien
daar iets geheimsinnigs en
ontwykend
in God se ontmoetings met ons. 

Beteken dat ons sulke ontmoetings sou kon misloop,
miskien anders sou kon verstaan of interpreteer
as ontmoeting met God,
heeltemal misloop. 

Moet kamera gerig hou.
Al is God meer,
ontmoet God ons tog.

Verlede week God gelyk naby én ver.
Maklik God ver,
kamera te bêre,
ophou soek.
Ons moet egter gereed wees vir daardie ontmoeting,
op die uitkyk wees daarvoor,
daarna soek en smag,
sodat kan raaksien
en aangryp
as verbykom.

In ons teks staan Moses nader wanneer God verskyn.
Vra vraag wat ons ook so graag wil vra:
Wat is sy Naam?

Weet Moses daarmee greep op God probeer kry,
kamera in fokus probeer kry,
sodat knoppie kan druk
in beeld kan vasvang,
kan sê:
só is God,
Dít is God.

Om iemand se naam te vra,
is ‘n gewigtige saak.
‘n Kerndeel van ‘n mens se identiteit sit in jou naam,
sodat iemand naam weet,
mag oor hulle het,
tot eie voordeel kan gebruik of misbruik.
En dan antwoord by ons net so bekend:
Ek is wat ek is. 
Ook vertaal word:  Ek sal wees wat ek sal wees.

Ontwykend.
God laat nie vasvang,
want God altyd meer as wat ons kan begryp.
Sy antwoord op Moses se vraag
bring eintlik nog meer vrae. 

Nogtans weet ons,
in die oomblik wanneer ons besef
dat ons nie vir God in ‘n naam kan vasvang nie:
Ons moet aanhou om oor hierdie God-wat-is
te praat.

Natuurlik uit God antwoord tog sekere goed kan weet:
• God van voorouers,
• wat beloftes doen en hou.
• God van toekoms.
• Reddergod wat Israel uit slawerny gaan bevry,
• God wat voorsien in land van melk en heuning.

So leer tog ietsie van God ken.
Maar bly ontwyk.
Heschel:
The deeper we search
the nearer we arrive
at knowing
that we do not know. 

Hoe meer ons vrae stel,
hoe meer ons na God soek,
hoe meer besef ons
dat daar op die ou end
perke is aan wat ons kan weet.

Dit keer egter nie dat ons bly soek nie!

Om mens te wees,
beteken om aan te hou vrae stel,
aan te hou soek,
aan te hou om vir God op nuwe maniere te leer ken.

En juis dít,
hierdie besef dat dit ‘n lewenslange proses is,
dat ons altyd, daagliks, nuwe goed van God kan leer,
en dat God dan steeds MEER sal wees,
wat ons met verwondering vul.

En dis die belangrikste stap van geloof:
verwondering.
awe.
Om te besef:
ek kan nie vir God vasgryp nie,
ek kan maar net in verwondering staan
en hom aanbid. 

Mag ons daarom met groot entoesiasme voortgaan
om vir God te bly vra wie God is.

Mag ons saam met mense deur die eeue heen
oor God nadink.
Mag ons by die Bybelskrywers leer
hoe hulle God ervaar het…
maar ook voortgaan om self vir God in ons daaglikse lewe te soek.

Mag ons altyd onthou dat ons stamelend praat oor God;
dat nie eens ons mooiste woorde
en kreatiefste beelde
God se volheid vasvang nie.

Mag ons soeke dus gekenmerk word deur nederigheid,
sodat ons met ywer
na die lewende God sal soek
maar terselfdertyd
ten diepste sal verstaan
dat menslike insig en kreatiwiteit beperk is.

Mag ons midde-in hierdie soeke na God
telkens verras word
deur die God wat belowe
om die pad saam met ons te loop.

(Julie Claassens)

Voorbidding

Dankoffer   Koor:  Laat my mense gaan

Lied 529

Seën
Lied 228

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.