Die geboorte van die Koning (11-17 Augustus)

Die geboorte van die Koning word in die NT op verskillende maniere deur drie evangelieskrywers vir ons beskryf (Markus wy nie daaroor uit nie):

  • Johannes beskryf die Koning se geboorte veral uit die hoek van Sy dubbele natuur as God en mens; die Woord van God wat mens geword het en by ons kom woon het, maar ook teenstand ervaar het; die Een wat self God was, maar sy lig, lewe, genade en waarheid met elkeen wat Hom aanvaar, kom deel het.
  • Matteus beskryf die Koning se geboorte veral uit die hoek van God se betrokkenheid by 1) Josef uit die nageslag van Abraham en Dawid, 2) die sterrekenners uit die Ooste as verteenwoordigers van die intelligentsia en 3) Herodes die opponerende koning.  Josef en die sterrekenners word deur God gebruik om Jesus te erken en beskerm onder begeleiding van engele wat selfs ’n draai in Egipte insluit. Herodes se slinkse planne verteenwoordig die teenstand van aardse konings teen God se plan vir die wêreld.
  • Lukas beskryf die Koning se geboorte veral uit die hoek van God se betrokkenheid by 1) sy voorloper Johannes die Doper en dié se ouers Sagaria en Elisabet as wegbereiders, 2) Maria die begenadigde van God wat op Goddelike wyse swanger sou raak en moeder van Jesus sou word, 3) die skaapwagters wat as gewone mense getuies van die hemelse gebeurtenis op aarde word, 4) Simeon en Anna wat as regverdige en profetiese getuies vir Jesus se insluiting in die verbond met sy besnydenis gebruik word, asook 5) Jesus se interaksie met die geleerdes in die tempel toe hy 12 jaar oud was, wat wys wysheid kom van God self.  Terloops: Lukas gebruik Jesus se geslagsregister – anders as Matteus – nie by sy geboorte nie, maar by die begin van sy bediening om dit aan die skepping en die universele mensdom te verbind (Luk. 3).

Kleingroep byeenkoms

RUS

Deel met mekaar hoe God julle tans seën en hoe julle tot ’n seën gebruik word.  Dank die Here daarvoor in gebed.

LUISTER

Die Storie vertel ’n hele aantal van die verhale oor Jesus se geboorte wat in Johannes 1, Matteus 1-2 en Lukas 1-2 vir ons beskryf word.  Gebruik van die vrae agterin die boek om oor die betekenis daarvan te gesels.  Hier is ’n paar ekstra vrae vir bespreking:

  1. Wat beteken dit vir jou dat Jesus God en mens is?
  2. Die Nederlandse Geloofsbelydenis sê in artikel 19 daaroor: “Ons bely daarom dat Hy ware God en ware mens is: ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe.” Bespreek.
  3. Identifiseer met enige van die rolspelers by Jesus se geboorte: Maria of Josef, die sterrekenners of die skaapwagters, Johannes die Doper of Herodes, Sagaria en Elisabet, Simeon en Anna of die geleerdes.  Watter bydrae lewer hulle tot jou begrip van die geboorte van Jesus, die Koning?  Wat beteken dit vir jou?

LEEF

Hoe verander hierdie perspektiewe op die geboorte van die Koning jou lewe?

Deel dit met mekaar en bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment