Dag 4 – Lees Markus 1:40-45 – “As U wil, kan U my gesond maak.”

Markus beskryf die allesomvattende vertroue van die melaatse in Jesus se mag: “As U wil, kan U my gesond maak.”   Vir alle gelowiges na hom, word die woord van Jesus ‘n anker om aan vas te hou: “Ek wil.  Word gesond!”.  Guelich sê hieroor: “By addressing Jesus at the level of his will rather than his ability, the supplicant believingly acknowledges that Jesus’ ability or power (δύνασαι) correlates with his will (σέλῃς). Thus, his request arises out of his confidence rather than doubt in Jesus’ ability to heal him.” 

Dink na oor wat dit vir jou beteken in jou eie situasie en bid vir ‘n woord van Hom.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.