Dag 3 – Lees Jesaja 40:6-11 – Heling kom deur die hoor van die Woord van God

Die stem van God bring genesing.  Dit bring heling en herstel; dit bring redding en lewe.  Die wonder van God se stem lê dus nie net in die feit dat Hy praat nie, maar in die inhoud van wat Hy sê.  God se woorde is salf vir ons wonde, dit bring lewe in ons doodsheid.  En die wonder is dat die heling deur die hoor van sy Woord kom. 

Dink na oor vers 11: “Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde …” en gee jouself vir dié God.

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment