Dag 4 – Hoe dit werk – 19/11/09

Lees Filippense 3:12 – 14

Paulus het verstommend baie bereik in die ongeveer twintig jaar waarin hy as apostel opgetree het.  Die kerke wat hy geplant het en die briewe wat hy geskryf het, het ‘n vormende invloed op die Westerse kultuur gehad.  ‘n Deel van Paulus se vermoë om so baie te bereik, word in Filippense 3:13 gegee waar hy sê:  “Maar een ding doen ek …”  In Handelinge en in Paulus se briewe lees ons dat Paulus geleef het in werklike omstandighede en werklike keuses moes maak.  Hy moes, soos elkeen van ons, besluit wat om te doen en wat om nie te doen nie.  Hy het duidelik wyse keuses gemaak.   Hy het aan werklik belangrike sake aandag gegee.   Sy prioriteite het begin by “… hierdie een ding doen ek …”  Sonder ‘n enkele, bepalende prioriteit kan daar geen sinvolle prioriteite vir ‘n lewe gestel word nie.  Die lewe is te kompleks om met lang lyste prioriteite te lewe.  Paulus het geweet van een sentrale ding wat sy lewe bepaal het, en sy prioriteite het uit hierdie sentrale fokus gegroei.  Prioriteite help ons om ja en nee te sê vir dinge wat belangrik of onbelangrik is.  Maar meer nog, ‘n omvattende prioriteit herdefinieer hoe ons ja sê en hoe ons lewe om hierdie ja ‘n werklikheid te maak.

     

Trackback from your site.

Leave a comment