Dag 27: Gebedsfokus op herlewing: Jesus se trane

Sondag 9 Mei 2010

Hebreërs 5:7-8 Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.

OORDENKING: Wat Jesus vir ons wou doen, moes hy eers vir Homself doen. Om te kwalifiseer vir die werk om ons te heilig, moes Hyself eers geheilig word. Hy moes leer om as ‘n menslike wese in ‘n verhouding met God te staan. Die feit dat Hy met ‘n luide stem en trane gebid het, dui op Sy geweldige worsteling met die swakhede van mense. Hy het Sy eie wil tersyde gestel en die angs vir die dood deurgemaak omdat Hy die beloftes van God verstaan en gehoorsaam aan God se wil was.

PERSOONLIK: Die toets vir Jesus was gehoorsaamheid. Wat Hy gedoen het, wil Hy ons ook leer doen. Hy weet wat dit kos om jou eie wil prys te gee. Hy ken ook die krag wat vrygestel word as ‘n persoon dit kan doen. Sy dood en opstanding stel ons in staat om Sy voorbeeld te volg omdat Sy hemelse krag tot ons beskikking is. Vertrou jy Christus genoeg om bereid te wees om Hom die hele pad te volg? Kom dan na Hom toe en praat met Hom oor jou gehoorsaamheid.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die waarheid sal hoor oor die groot werk wat Jesus gedoen het en dat die waarheid die Kerk in staat sal stel om volkome gehoorsaam te wees aan die wil van God. Bid dat God se wil uitgevoer sal word in die lewe van elke lidmaat van jou gemeente.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.