Dag 21: Gebedsfokus op herlewing: Jesus in die hemel

Maandag 3 Mei 2010

Hebreërs 4:14 Terwyl ons nou ‘n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely.

OORDENKING:Die werk van Jesus ons Hoëpriester het ‘n tweeledige doel. Op die aarde het Hy Homself aan die kruis geoffer as die Lam van God. In die hemel sit Hy aan die regterhand van God en tree op as ons Hoëpriester en Voorspraak. Dit is nodig dat ons al twee ampte verstaan. Jesus verteenwoordig ons in die hemel, maar ons moet ook weet dat ons saam met Hom regeer vanuit die hemele (Ef.2:6).

PERSOONLIK: Bely jy gereeld dat Jesus jou Hoëpriester is? Deur dit te doen gee jy erkenning aan Hom en die werk wat Hy doen. Jou interaksie met Hom as die Hoëpriester beteken ook dat die krag van die hemelse lewe tot jou beskikking is. As jy aan hierdie belydenis vashou, sal die houvas van die sonde en van die duiwel op jou lewe verbreek word. Kyk na Jesus in die hemel. Plaas jou vertroue op Hom en laat jou hart by Hom bly. Sy vrede sal dan in jou hart inkom.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die openbaring van Jesus as Hoëpriester sal ontvang. Bid dat hierdie waarheid die houding van die kerk oor sonde en Satan sal transformeer van een van tou opgooi na een waarin alle hindernisse oorkom kan word in ooreenstemming met God se beloftes.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.