Dag 16: Gebedsfokus op herlewing: Deel aan Christus

Woensdag 28 April 2010

Hebreërs 3:14: Ons behou deel aan Christus as ons enduit volhard in die vertroue waarmee ons begin het.

Oordenking: Die menswording van Jesus is ‘n geheimenis wat aan elkeen van ons openbaar gemaak moet word. Jesus het “een van ons” geword. As ons Hom as ons Verlosser aanvaar en ons geloof in Hom bely, word ons “een met Hom”. Hierdie eenheid is nie net ‘n geestelike begrip nie, dis ‘n lewende werklikheid. Sy lewe word my lewe. Sy vreugde is my vreugde. My pyn word Sy pyn. My lyding word Syne. Sy pyn word myne. Wat ‘n wonderlike, heerlike skat!

Persoonlik: Begin elke oggend deur jou geloof in Jesus te beoefen. Moenie net bid en die Woord lees nie. Begin deur jou siel te onttrek van enige ander aktiwiteit. Stel jou hart wyd oop vir die Here Jesus Christus. Word stil in Sy teenwoordigheid en luister wanneer Hy tot jou siel spreek. Bly stil totdat jou siel begin om op Hom te reageer. Dit sal tyd neem aan die begin, maar oefen totdat jou siel hom in jou eenwees met Hom verbly.

Gemeente: Bid dat die Kerk na haar roeping sal terugkeer – om die Bruid van Christus te wees. Bid dat daar ‘n steeds sterker verlange by die gesamentlike Liggaam sal wees om met Christus te verenig in alle sake rakende elke Gelowige se verstand, gees en siel.

     

Trackback from your site.

Leave a comment