Dag 1- Om met toewyding te leef

Lees Romeine 12:1-2

As navolgers van Christus behoort ons aan niks of niemand meer toegewyd of oorgegee te wees as aan die Here nie.  Paulus doen ‘n ernstige beroep namens God op ons om onsself aan die Here oor te gee.  Op grond van wat die Here reeds vir ons gedoen het (sy genade waardeur hy ons van ons sondeskuld verlos het en waardeur ons daagliks geheilig word en waardeur ons ook eendag verheerlik sal word) moet ons ons nou as lewende offers aan die Here gee.  Met ander woord, ons moet hierdie genade van God toelaat om verder in ons te werk sodat dit (die genade) ons tot  ‘n algehele toewyding kan bring.

Om jouself aan God toe te wy, beteken om jou selfsugtige begeertes en ambisies te laat vaar terwyl jy daarna streef om in ooreenstemming met God se wil te leef.  Hierdie toewyding beteken dat ons onsself en ons vermoëns tot die Heer se beskikking  stel.  Het jy jouself al so aan Christus toegewy?  Indien nie, oorweeg om dit te doen.  Indien jy dit miskien al gedoen het, hernu dit.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.