Week 3: 30 Jan tot 5 Febr 2011 – Jesaja 7:1-25

Jesaja 7:1-25 – God vra geloofsmoed in krisisse

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.
 • Lees Jesaja 7:1-25.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Ekstra inligting:

Die jong vrou wat swanger word, was waarskynlik iemand wat Agas geken het, wat hom in lewende lywe kon herinner dat die Here sy Woord sal waarmaak, dat Hy inderdaad Immanuel, God-met-ons is.

Die boodskap van ‘n jong vrou wat sal swanger word, is natuurlik ook deur die evangelieskrywers van toepassing gemaak op Maria met Jesus se geboorte, wat op ‘n besondere wyse hierdie woord vervul het, en vir alle gelowiges die heersende interpretasie geword het, die Immanuel, God-met-ons (Mat 1:23).

 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Die Here gee aan Agas die opsie van ‘n teken wat hy weier.  Sy vroom verweer – ek wil die Here nie tart nie (Deut 6:16) – is eintlik gemaskeerde ongeloof.  Hy vertrou die Here nie, eerder sy eie alliansie planne met Assirië (2 Kon 16:7).

Die boodskap in vers 9 tref diep: “Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie.” Letterlik staan daar: Julle moenie vrees nie, net vertrou.” Dit bly ‘n uitnodiging ook aan ons, veral wanneer ons self bewe vir die uitdagings in ons lewe en gemeenskap.

En die Immanuel van Kersfees, Jesus, het natuurlik ook beloof dat Hy deur Sy Gees in ons sal woon, wat op ‘n ander manier God-met-ons geword het (Joh 14:16-17)!

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 25:1-12.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading

Week 2: 23-29 Januarie 2011 – Jesaja 6:1-13

Jesaja 6:1-13 – God heilig jou vir jou roeping

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.
RUS
 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.
HOOR
 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.
 • Lees Jesaja 6:1-13.  Om julle te help, let op die 3 dele van die hoofstuk:
 • Die visioen van God se heilige teenwoordigheid oor die hele aarde (6:1-4);
 • Die reiniging van Jesaja wat hom voorberei vir sy taak (6:5-7);
 • Die gesprek tussen God en Jesaja waarin hy geroep en gestuur word met ’n boodskap van oordeel sowel as ’n stukkie hoop vir die oorblyfsel (6:8-13).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Die uitstaande kenmerk van God, sê die serafs, is sy Heiligheid.  Normaalweg verstaan ons heiligheid as apart, afgesonderd, onaantasbaar, maar dit kan as ‘n onweerstaanbare lig (van ‘n ander woord quddushu [ipv qadosh] afgelei) verstaan word wat beteken “om te skyn” of te “suiwer”. Daarom dat Jesaja die gesig beleef as ‘n ontnugterende en oorweldigende ervaring.

Ons het ‘n heersende praktiese teologie in die kerk, dat God geen eise stel nie, dat Hy die vriendelike aanvarende goedige kondukteur omie is wat vir ons ‘n kaartjie hemel toe gee en sal sorg dat ons die trein nie verpas nie. Niks kan verder van die waarheid wees nie.  God is heilig – Hy duld nie onheiligheid nie.  God is rein – Hy duld nie onreinheid nie.

En dié God stuur sy mense – Hy duld nie onaktiewe gelowiges nie.  In sy oë is hulle slegter as die ongelowiges.  In die brief aan die gemeente in Laodisea sê Hy, Hy spoeg sulke mense uit sy mond uit (Open 3:14-22).  Geen wonder dat Jesaja amper van angstigheid oor sy voete val om gestuur te word!  Dit is die teologie wat ons moet aangryp.  “ Ek sal gaan, Here” “Hier is ek. Stuur my!”

LEEF
 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 7:1-25.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading

Week 2: 23-29 Januarie 2011 – Jesaja 6:1-13

Jesaja 6:1-13 – God heilig jou vir jou roeping

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.
RUS
 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.
HOOR
 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.
 • Lees Jesaja 6:1-13.  Om julle te help, let op die 3 dele van die hoofstuk:
 • Die visioen van God se heilige teenwoordigheid oor die hele aarde (6:1-4);
 • Die reiniging van Jesaja wat hom voorberei vir sy taak (6:5-7);
 • Die gesprek tussen God en Jesaja waarin hy geroep en gestuur word met ’n boodskap van oordeel sowel as ’n stukkie hoop vir die oorblyfsel (6:8-13).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Die uitstaande kenmerk van God, sê die serafs, is sy Heiligheid.  Normaalweg verstaan ons heiligheid as apart, afgesonderd, onaantasbaar, maar dit kan as ‘n onweerstaanbare lig (van ‘n ander woord quddushu [ipv qadosh] afgelei) verstaan word wat beteken “om te skyn” of te “suiwer”. Daarom dat Jesaja die gesig beleef as ‘n ontnugterende en oorweldigende ervaring.

Ons het ‘n heersende praktiese teologie in die kerk, dat God geen eise stel nie, dat Hy die vriendelike aanvarende goedige kondukteur omie is wat vir ons ‘n kaartjie hemel toe gee en sal sorg dat ons die trein nie verpas nie. Niks kan verder van die waarheid wees nie.  God is heilig – Hy duld nie onheiligheid nie.  God is rein – Hy duld nie onreinheid nie.

En dié God stuur sy mense – Hy duld nie onaktiewe gelowiges nie.  In sy oë is hulle slegter as die ongelowiges.  In die brief aan die gemeente in Laodisea sê Hy, Hy spoeg sulke mense uit sy mond uit (Open 3:14-22).  Geen wonder dat Jesaja amper van angstigheid oor sy voete val om gestuur te word!  Dit is die teologie wat ons moet aangryp.  “ Ek sal gaan, Here” “Hier is ek. Stuur my!”

LEEF
 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 7:1-25.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading

Week 1: 16-22 Januarie 2011 – Jesaja 2:1-5

Jesaja 2:1-5 – God gee lig vir die lewe deur sy mense

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).  God het in Jesus aan ons verskyn en het die lig vir ons lewe geword.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se lig nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed en dra julle kwartaal se byeenkomste aan die Here op.

HOOR

 • Stel die reeks oor Jesaja bekend: Perspektiewe op die Lewende God.  Ons fokus in die volgende 10 weke op die boek Jesaja.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele boek Jesaja deur.
 • Lees Jesaja 2:1-5
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

In hierdie teks fokus Jesaja ons aandag op die mislukte roeping van Israel om in ’n lewende verhouding met God te leef as pelgrimsbestemming vir die nasies.  Hulle keuse om eerder alliansie-politiek te bedryf teen die groot wêreldmoondhede as om God se raad deur sy profeet te volg (Jes 7), het onvermydelik gelei tot Sy oordeel oor hulle deur die einste wêreldmoondhede, eers deur die Assiriërs (7de eeu v C), en later deur Babilon (6de eeu v C).

Maar die droom bly – dat God se mense ’n punt van kontak tussen mense van die nasies en God sal wees.  Hoekom? Want God het gekies om deur sy mense ’n lig vir die wêreld te wees.  Hy kies dat mense sy wil sal leer ken deur die lewens van sy mense.

In ’n sekere sin is dit al wat ’n kerk ooit mag wees, ’n plek waar God se lig so helder skyn dat dit lewe gee vir ander mense.  Daarom kan die kerk nooit ’n politieke instrument wees nie.  Hoe ’n kerk lewe, sal politieke konsekwensies hê –  om op te kom vir die reg en behoeftes van verdruktes en behoeftiges – maar die oomblik as die kerk ’n te onafhanklike rolspeler in die magstryd tussen politieke faksies word, begin hy sy primêre funksie verloor.  En dit is om ’n kontakpunt tussen God en mense te wees.  Eweneens geld dit die ekonomie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Jesaja 6:1-13.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191. 

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 1: 16-22 Januarie 2011 – Jesaja 2:1-5

Jesaja 2:1-5 – God gee lig vir die lewe deur sy mense

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).  God het in Jesus aan ons verskyn en het die lig vir ons lewe geword.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se lig nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed en dra julle kwartaal se byeenkomste aan die Here op.

HOOR

 • Stel die reeks oor Jesaja bekend: Perspektiewe op die Lewende God.  Ons fokus in die volgende 10 weke op die boek Jesaja.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele boek Jesaja deur.
 • Lees Jesaja 2:1-5
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

In hierdie teks fokus Jesaja ons aandag op die mislukte roeping van Israel om in ’n lewende verhouding met God te leef as pelgrimsbestemming vir die nasies.  Hulle keuse om eerder alliansie-politiek te bedryf teen die groot wêreldmoondhede as om God se raad deur sy profeet te volg (Jes 7), het onvermydelik gelei tot Sy oordeel oor hulle deur die einste wêreldmoondhede, eers deur die Assiriërs (7de eeu v C), en later deur Babilon (6de eeu v C).

Maar die droom bly – dat God se mense ’n punt van kontak tussen mense van die nasies en God sal wees.  Hoekom? Want God het gekies om deur sy mense ’n lig vir die wêreld te wees.  Hy kies dat mense sy wil sal leer ken deur die lewens van sy mense.

In ’n sekere sin is dit al wat ’n kerk ooit mag wees, ’n plek waar God se lig so helder skyn dat dit lewe gee vir ander mense.  Daarom kan die kerk nooit ’n politieke instrument wees nie.  Hoe ’n kerk lewe, sal politieke konsekwensies hê –  om op te kom vir die reg en behoeftes van verdruktes en behoeftiges – maar die oomblik as die kerk ’n te onafhanklike rolspeler in die magstryd tussen politieke faksies word, begin hy sy primêre funksie verloor.  En dit is om ’n kontakpunt tussen God en mense te wees.  Eweneens geld dit die ekonomie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Jesaja 6:1-13.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191. 

Chris van Wyk

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Genévieve Young

  |

  ASAP

  Ek is n 2de jaar Argitek student, van NMU.
  Ek is dringend opsoek na n tuinwoonstel.

  1 or 2 bedroom/s
  1 or 2 bathroom/s
  Kitchen
  1 or 2 Parking/s (secured)
  Space to work (medium space required)

  Kontak my groot asb.
  Genévieve Young
  060 6514 417
  Of Morné Young
  082 4211 984

 • Avatar

  Anita

  |

  So jammer ek het nie voorheen kommentaar gesien nie. Sy is geholpe. Dankie

 • Avatar

  Carla

  |

  Hi, is die woonstel nog beskikbaar?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Elizabeth, jou vraag is relevant. Vir my gaan dit alles oor konteks. Die regte ding in die verkeerde konteks kan ‘n mens ontstel, terwyl in die regte konteks dit ‘n mens kan ophef. Die idee van Jesus as die Heer van die dans kan goed met sy eie opmerkings oor sy boodskap in hierdie teks verbind word. In ander kontekste kan dieselfde boodskap oor die dansende Jesus afbreek doen aan sy Goddelikheid. Groete.

 • Avatar

  Elizabeth

  |

  Dankie vir die preek..
  Ek het die lied in ‘n video gesien waar daar ballet gedans word met die ” Tema Dance with Me”. Dit was pragtig maar ek het gevoel dit pas nie.
  Was ek verkeerd?
  Ek het hulp gesoek en -Kom na My toe – en op hierdie preek afgekom.
  Baie dankie dit was verfrissend.
  Goeienag.
  Elizabeth