Die opstanding – kleingroepmateriaal 15-23 September (Joh 21:1-14)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van deernis, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Die Storie vertel die verhale van Jesus se opstanding aan die hand van Sy interaksie met ’n hele aantal mense.  Aan die een kant is Johannes, Josef en Nikodemus, sowel as ‘n paar vroue, getuies van die feit dat Jesus regtig dood was.  Die Fariseër en die wagte interessant genoeg ook.  Aan die ander kant is ’n hele reeks mense getuies van die opstanding, dat Jesus regtig lewe.  Die wagte slaan soos dooies bewusteloos neer voor die engel wat die klip voor die graf wegrol.  Die vroue – Maria Magdalena, Maria, Jakobus se ma en Salome – hoor die gerusstellende boodskap van Jesus se opstanding en is oorstelp van skok, maar het ook ’n ontsaglike blydskap.  Petrus en Johannes sien die leë graf en glo.  Maria sien Jesus in die tuin staan en gaan vertel die dissipels na haar ontmoeting: “Ek het die Here gesien.”  Die Emmaus-gangers verkeer in diep gesprek met Jesus en herken Hom toe Hy brood saam met hulle breek.  Jesus wys sy hande en voete vir die dissipels en eet ’n stuk gebakte vis in hulle teenwoordigheid.  Tomas word uitgenooi om sy vinger in die spykermerke te steek en sy hand in Jesus se sy te steek.  Hy reageer met geloof: “My Here en my God!” Jesus eet weereens vis en brood saam met ’n groepie van sewe dissipels by die Meer van Tiberias.  Al elf dissipels sien Hom by die berg waar Jesus hulle bymekaarroep vir sy laaste opdrag aan hulle om dissipels te gaan maak en doop, en die mense alles te leer wat Jesus aan hulle opgedra het.

Watter verhaal oor die opstanding het die meeste tot jou gespreek?  Hoekom?  Wat beteken dit vir jou?

Lees Johannes 21:1-14 en deel met mekaar wat julle daarin tref.  Gesels dan verder oor ’n paar van die volgende vrae:

  1. Glo jy dat Jesus uit die dood opgestaan het?  Hoekom?
  2. Watter rol speel die getuienis van die mense wat in die Bybel aangehaal word in jou geloof?
  3. Watter rol het die wonderwerk van die vangs van 153 visse gespeel, sowel as die ontbyt van vis en brood wat Jesus vir sy dissipels op die strand verskaf het, in hulle lewe gespeel?
  4. Dink jy hierdie getuies van Jesus se opstanding se lewe het verander nadat Jesus lewend aan hulle verskyn het?  Waarom dink jy so?
  5. Watter verskil maak dit aan jou dat Jesus vandag lewe?

Gewoontes en gebruike

Om saam te eet, is ’n kragtige bevestiging van ons gemeenskap met mekaar.  Oorweeg om as groep ’n spesiale ete te reël.  By die geleentheid kan julle tyd gee dat elkeen bevestig word.  Laat elkeen een eienskap noem wat hy of sy waardeer van ’n ander persoon in die groep.  Bid vir mekaar en sê dankie vir die teenwoordigheid van God wat ons in elkeen van die groepslede raaksien.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.    Jesus het moeite gedoen om sy dissipels in te sluit in die nuwe lewe wat Hy met sy opstanding ontvang het – selfs vir Tomas.  Oorweeg om iemand wat eensaam is of nie deel van jou normale vriendekring is nie, uit te nooi vir ete saam met van jou vriende.  Dit is hoe ons mense insluit deur die geloofsgewoonte van gasvryheid te beoefen.

     

Trackback from your site.

Leave a comment