Bekendstelling van nuwe wyn – Matt. 26:26-30 – kleingroepe: 23 Febr. – 1 Mrt.

Gee geleentheid dat elkeen iets deel wat gebeur het sedert julle laas by mekaar was.

RUS

7 bekendstelling van nuwe wynVandag se Skrifgedeelte handel oor die instelling van die nagmaal.  Jy kan brood en wyn/druiwesap as simbool van Jesus se teenwoordigheid op ’n tafel waar julle bymekaarkom, neersit.

  • Laat elkeen stil word en begin deur na te dink oor wat die nagmaal in hulle lewe al vir hulle beteken het.  Gee 2 minute stilte.
  • Sê dan: “Jesus het brood gebreek, dit vir sy dissipels gegee en gesê, neem, eet, dit is my liggaam.  Dink na daaroor dat sy liggaam gebreek is tot ’n volkome versoening vir al jou sondes.” Gee 2 minute stilte.
  • Sê dan: “Jesus het die beker aangegee en gesê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Dink na daaroor dat sy bloed uitgegiet is tot ’n volkome versoening vir al jou sondes.” Gee 2 minute stilte.
  • Gee dan tyd dat kleingroeplede die Here Jesus dank vir wat Hy vir ons gedoen het.  Sluit af met ’n eie gebed.

Gee geleentheid dat mense deel wat hulle ervaar het in hierdie tot-rus-kom tyd met die simbole van die nagmaal.

HOOR

1.  Lees Matteus 26:26-30.  Dit is hierdie komende Sondag nagmaal.  Daarom lees ons dié teks.

2.  Deel met mekaar wat julle in dié gedeelte tref.

3.  Deel met mekaar wat die nagmaal al vir jou beteken het?

4.  Wat is die waarde van die nagmaal vir ons volgens Matteus se weergawe daarvan?

5.  Wat beteken dit vir jou dat Jesus die nagmaal aanbied aan AL die dissipels: die verraaier Judas (vgl. 26:14-16), die loënaar, Petrus, sowel as die res van die dissipels wat Hom in die steek gelaat het (vgl. 26:31-35)?  Wat beteken dit vir ons in die gemeente?

6.  Hoekom dink julle het Jesus Homself verbind om nie weer wyn te drink totdat Hy dit saam met ons in die koninkryk van sy Vader kan drink nie?

LEEF

Hoe kan julle die week julleself voorberei vir die viering van die nagmaal?  Deel volgende week wat die nagmaal vir julle beteken het.

Kleingroeptekste vir die res van die kwartaal:

Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34
Boontjie kry sy loontjie – Matt. 7:1-29
Jesus en die Samaritaanse vrou – Joh. 4:5-42
Genesing van die blinde man – Joh. 9:1-41
Lasarus se opstanding – Joh. 11:1-45
     

Trackback from your site.

Leave a comment