Al wat van belang is – dagstukkies

Dag 1

Lees 1 Johannes 4:11

Ons is deur liefde geskape vir liefde.  Die lewe gaan dus nie oor besittings, posisie, invloed of selfs geluk nie.  Om God lief te hê en ander lief te hê, om liefde te gee en te ontvang – dis eintlik waaroor die lewe gaan.  Geen wonder nie dat Jesus sê:  ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’  (Matt. 27:37-39)

Ongelukkig kom dit nie natuurlik vir ons nie – selfsug heers dikwels in ons harte.  Maar deur God se genade kan ons leer om te dien en ander lief te hê.  In die kerk, deur ons saam-leef met ander gelowiges, gee God se Gees vir ons ’n skool waar ons leer om lief te hê.  Erediensbywoning, kleingroepe, stiltetyd – hierdie is van die maniere wat ons groei in ware liefde.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  God, wat liefde is, maak dit in ons en deur ons moontlik om ander lief te hê.

Dag 2

Lees Johannes 13:34

Ons kry die opdrag om lief te hê, omdat liefde ’n keuse is.  In die Kerk probeer ons ander sien soos wat Jesus hulle sien:  as kosbaar en spesiaal.  Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. (1 Johannes 3:11)

In geloofsgemeenskappe kan ons nie anders as om die uniekheid van elke mens, uniek deur God geskape, raak te sien nie.  Liefde is die manier waarop ons groei te midde van ons verskille.  Deur deel te wees van ’n geloofsgemeenskap leer ons om lief te hê en saam te leef.

Ons word uitgedaag om lief te hê “soos Jesus ons lief het”.  Die standaard is onselfsugtige, opofferende, reddende liefde!  Dit is hoe ons mekaar moet liefhê.

Dag 3

Lees 1 Johannes 4:20

Om ander lief te hê is ’n manier waarop ons ons liefde vir God wys.  Elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  1 Joh. 4b-8

Liefde is ’n werkwoord.  Dit kan nie anders as om in liefdevolle dade uitgedruk te word nie.  Sulke dade is selfs vir diegene wat niks vir ons kan doen nie.  Ons tree altyd in liefde op, omdat liefde ’n uitvloeisel is van God se liefde in en deur ons.  Die tyd om lief te hê, is nou.Is daar enige iemand teenoor wie jy nou in liefde moet optree?

Dag 4

Lees 1 Joh. 3:11

Ons liefde vir ons naaste is ’n teken van ons liefde vir God.  Net soos wat God ons in liefde aanvaar, word ons geroep om ander lief te hê.

Die uitdaging is om aan Jesus oor te gee.  Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Joh. 1:12). Dit is nie ’n eenmalige besluit nie, maar ’n lewenslange reis van draai na God, God vertrou en God se voorbeeld volg.  God se teenwoordigheid maak dit vir ons moontlik.

Dag 5

Lees 1 Petrus 2:17b

Ons weet dat die Kerk nie ’n instansie of gebou is nie – dit is die liggaam van Christus, mense wat saam behoort aan God se familie.  Families deel, gee om en is daar vir mekaar.  Familielede doen goed vir mekaar en maak ruimte vir mekaar.

As broers en susters in God se familie is ons daartoe verbind om mekaar lief te hê.  By hul laaste maaltyd saam sê Jesus vir sy dissipels:  Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.  As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Johannes 13:34-35)

Dag 6

Lees Hebreërs 6:11

Ons is gemaak om lewenslank aan te hou leer.  Ons word geleer om in elke deel van ons lewens meer soos God te word. Daarin maak die liefde die meeste saak. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde (1 Joh. 4:8).

Dag 7

Lees Johannes 13:35

Ons is uitgestal – God se verteenwoordigers.  Liefde vertoon God se karakter.  Dit getuig dat ons in God en God in ons is.  In Joh. 17:21 bid Jesus: Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Mense het van die vroeë kerk gesê:  “Kyk hoe lief het hulle mekaar!” Nie teologie, programme of geboue nie – liefde is die diepste getuienis.  Ons is geskape deur liefde, in liefde, vir liefde.  Mag die wêreld dit sien!

Comments (2)

    • Chris van Wyk

      Hi Almira, groei kom deur ‘n verhouding met die Here Jesus. Gesels met ‘n geestelike leier daaroor. Skakel in by ‘n Bybelleesprogram. Daar is ‘n paar opsies by bybelskool.com. Of begin sommer net om ‘n Psalm ‘n dag te lees vir beloftes en opdragte. Deur die Here te vra om die beloftes vir jou waar te maak, en die opdragte uit te voer, sal jou nader bring aan die Here. ‘n Kleingroep en Erediensbywoning kan ook baie help, soos ook dienslewering en getuienis.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.