28 Sept tot 5 Okt: Groei Saam

Omgee Gesprekke

Het julle ’n muur waar julle aanteken hoe almal groei? Op watter ander maniere kan ’n mens groei?

Bybel Lees

Lees 1 Tessalonisense 5:11a

  • Maak seker dat almal verstaan wat die teks beteken.
  • Hoe kan julle mekaar moed inpraat en versterk? Is daar ’n spesifieke saak of verhouding waarvoor een van julle op die oomblik bemoediging nodig het?

Gewoontes en Gebruike

Een van die maniere waarop ons die Here gehoorsaam en dien, is deur Dankoffers. Gesels oor hoe julle gesin dankoffers gee. Kyk hier vir meer inligting oor hoe om met kinders te gesels oor dankoffers. Dit is bv. belangrik dat kinders van hul eie sakgeld gebruik om Sondae in die kollektesakkie te gooi.

Geseën om te Seën

As iemand vertel het van ’n spesifieke saak of verhouding waarvoor hulle bemoediging nodig het, bid saam hiervoor. Bid ook vir die ander mense op julle gebedslys.

     

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment