28 Okt – 3 Nov: Huis is ook Kerk

PADDAS SONDER BENE KAN NIE HOOR NIE: HUIS IS OOK KERK

KLEINGROEPMATERIAAL 28 OKT – 3 NOV 2012

RUS EN ONTVANG

Vertel vir mekaar hoe godsdiensonderrig in jou ouerhuis gewerk het. Is daar huisgodsdiens gehou? Wanneer? Hoe? Deur wie?

HOOR EN ONTGIN

Lees Spreuke 6:20-22

  • Wat tref jou in die gedeeltes? Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
  • Hierdie verse beskryf die impak van dít wat ons by ons huise leer. Die voordeel van gehoorsaamheid is leiding, beskerming en bewussyn van wat waar en waardevol is. Wat beteken elkeen van die drie goed prakties?
  • kan julle aan voorbeelde dink waar jou ouers se (geloofs-)opvoeding jou op bogenoemde drie maniere gehelp het?
  • Kyk weer na Deut. 6:4-9. Watter ooreenkomste sien julle tussen die twee skrifgedeeltes?
  • Sommige mense sê Spreuke 6 kan net waar wees vir kinders, as die ouers Deut. 6 leef. Wat dink julle?

LEEF EN ONTPLOOI

  • Waartoe roep die Here jou nou?
  • Sondag is ons Tiende Dankofferfees. Kyk terug oor die afgelope jaar: waarvoor wil jy vir God dankie sê? 
  • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord? Sê dankie!
  • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Trackback from your site.

Leave a comment