20-28 Okt: God praat publiek en privaat

Paddas sonder bene kan nie hoor nie:  God praat publiek en privaat

Kleingroepmateriaal 22-28 Oktober 2012

RUS EN ONTVANG

 • Hoe help ons gemeente jou en jou geliefdes om jul geloof te leef?
 • Hoe dra jou huislike lewe by tot die gemeente se getuienis na die wêreld?
 • Laat iemand Ps 122 biddend voorlees.  Verbeel julle dat julle ‘n groepie mense is wat saam reis na die tempel in Jerusalem.  Terwyl julle so reis, sing julle hierdie Psalm.

HOOR EN ONTGIN

Lees Handelinge 2:46-47 ; 5:41-42; 20:20
 • Wat tref jou in die gedeeltes?  Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
 • In die Nuwe Testament het gelowiges nie net in die tempel (openbare plekke, soos die kerkgebou vandag) bymekaar gekom om God te aanbid nie, maar ook in hul huise.  
 • Watter gevare kan daar wees wanneer mense hul Christelike geloof sonder ‘n gemeente probeer leef?  En as mense hul Christelike geloof byna eksklusief in en deur ‘n gemeente se eredienste probeer leef, sonder ‘n kleingroep of familie wat die geloofspad saam met hulle stap?  
 •  “Today the public church is a gift to Christians that keeps our eyes on the larger world that God so loves and keeps us from sectarian thoughts and ways.  The home opens us from the beginning of life to experience trust, initiative and character hopefully grounded in the saving message of Christ.  For individual Christians and the larger church to be about God’s mission for the world, we need both the public settings and more personal settings.” Wat dink julle?
 • Sondag is Hervormingsondag.  Maak kerkverband en leerstellige verskille regtig vandag nog saak?  Hoekom of hoekom nie?  Wat is vir jou kosbaar daaraan om deel te wees van ‘n gereformeerde gemeente?

LEEF EN ONTPLOOI

 • In Handelinge lees ons dat die gelowiges hul besittings gedeel het met diegene in nood.  Bo en behalwe jou dankoffer, kies ‘n manier om jou besittings te deel.  (Dink o.a. aan die Kerspartytjie vir die Barcelona-Voedingskema,  die gemeente se bediening aan die huishulpe en die MTR Smit – maar dink ook breër waar die Here jou besittings kan gebruik.)
 • Probeer die fliek Luther saam kyk. 
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  
 • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Trackback from your site.

Leave a comment