2 Sam 7 – Son 21 Des 08

Verwelkoming
Toetrede Lied 329×2 (staan)
Votum Ps 89:1-5
Seëngroet

V: Ons steek vandag die vierde kers aan om ons daaraan te herinner dat God liefde is. Ons dank God vir die hoop wat ons van Hom ontvang, vir die vrede wat Hy skenk, vir die vreugde wat Hy ons harte uitstort en vir die liefde waarmee Hy ons verlos.

Ps 89:1 (staan)
Lied 332 (staan)

Doop

Gebed
V: O God van liefde, Immanuel, God met ons, ons bid dat U u lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal verskyn. Gee dat ons so in Christus sal bly dat sy liefde ons hele lewe sal vul. Leef in ons en help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van u Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir U welgevallig sal wees – nou en vir ewig.
Skriflesing 2 Samuel 7:1-11, 16

Preek
Hierdie baie belangrike hoofstuk in Bybel,
In ons verstaan van geloof –
God belofte hier is spilpunt waarom res van Bybel draai.
Brueggemann sê dis die dramatiese en teologiese sentrum
Van hele Samuel-geskiedenis.
Een van belangrikste OT tekse vir Evangeliese geloof.

Voor gebeure in Samuel beskryf,
Israel op radikaal ander manier regeer.
Verskillende stamme,
Soms saam gekom wanneer bedreig deur ander nasies.
Regeer deur Rigters,
Lees in boek Rigters
Hoe Gees in tye van nood leiers geroep.

1 & 11 Samuel vertel dan van massiewe politiese skuif,
Rondom 10e eeu v.C.

Mense begin aandring koning,
En laaste rigter – Samuel –
Instrumenteel in ontstaan van monargie.  

1 Samuel Dawid worstelinge met Saul.  
Saul en seuns in 1 Sam 31 deur Filistyne doodgemaak.
1 Sam 1 – 5 proses Dawid troonopvolger word.  

Dawid gaan verder as Saul,
Wat eintlik net koning van gedeelte van land was.  
Verenig stamme van Israel,
Word koning,
Uiteindelik hoofstad in “neutrale” stad Jerusalem.

In proses maak natuurlik seker dat mag in sy huishouding gesetel bly,
Eerder as steeds verdeel onder ou stam-lyne.

So in 2 Sam 5-8 lees hoe koninkryk vestig,
Hoofstad,
Hof.

In 2 Sam 7 dink Dawid daaraan tempel vir God bou.
Kontrasteer God se woning in tent
(Tabernakel elders, Dawid tent gemaak vir Ark)
Met eie luukse woning.
Asof wil sê dat politieke en sosiale vooruitgang
Nie weerklank in godsdiens vind.  

Natan reageer onmiddellik positief,
Nie eers Here se wil soek,
Lyk tog logies,
Dawid bedoelings oënskynlik goed,
Ander gode imposante tempels.  

Maar in nag praat God met Natan.
Praat oor geskiedenis met mense,
Tent en tabernakel rondgeswerf.

Here verwys na geskiedenis met Dawid,
Hoe agter kleinvee weggevat
Om oor volk van Israel te heers.  

Herinner tema dwarsdeur Bybel:
Dat Here deernis het met armes en nederiges.

God was by Dawid,
Het hom gehelp om sy vyande te oorwin,
Groot naam gemaak
Plek gegee waar tot rus kan kom.

Dan interessant:
Eerder as dat Dawid vir God ‘n huis bou,
Sal God vir Dawid ‘n huis bou
(woordspeling huis).

God wil nie dat Dawid vir hom tempel bou
(hoewel deel nie gelees, sê Dawid seun sal bou,
Weet Salomo later wel tempel gebou.)

Maar God kan nie in een plek vasgekeer word nie.
God is vry,
Is oral by volk,
Het saam met hulle gereis –
Nie in een plek.
Nie ‘n God wat sit nie,
Nie statiese godheid wat aan tempel gebonde
En afhanklik van grense van menslike aanbidding.
God is vry.

Gesprek lyk met eerste oogopslag vreeslik “gentlemanly”.
Laat ek vir jou ‘n huis bou…
Nee, nee, ek verwag dit nie van jou nie,
Laat ek eerder vir jou ‘n huis bou.

Maar hier baie meer op spel.
Dawid behoefte God tempel te bou,
Sleutel-oomblik waarop geskiedenis draai,
Hul hele kultuur op mespunt.  

Gaan God in beweegbare struktuur woon,
Of in permanente een?
Sal God vry wees om tussen sy mense te beweeg,
Of gaan aan een plek van Dawid keuse gebind wees?

Wie gaan vir wie ‘n huis bou?

Want Dawid se gedagte dra swaar politieke gewig
En teologiese aannames:
Hoe nou gaan verbintenis wees tussen God en Dawid se regering?
As Dawid tempel sou bou, sou – in ONO gebruik – koninklike kapel wees, eerder as plek van openbare aanbidding.
Die sentrale simbool van God teenwoordigheid sal dan onlosmaaklik verbind wees aan Dawid se regering.
Goddelike teenwoordigheid en seën
Sal verbind word aan menslike mag en politiek.

Israel totale identiteit besig verander –
Kultuur skuif,
Van nomadiese kultuur,
Stamme,
Na monargie,
Stede…

Reuse skuif
Alles verander.

Dis wat hier op die spel is.

Wat interessant is,
Hoewel God nie op die manier aan Dawid verbind,
Nie wil hê tempel bou,
Tog aan Dawid verbind!

God sluit nuwe verbond,
16  Jou koningshuis
en jou koningskap
sal vir altyd vas staan;
jou troon sal altyd voortbestaan.”

Interessant dat voorwaardelikheid van Sinai-verbond
Doelbewus weggeneem word.
Hierdie belofte staan vas,
Onvoorwaardelik,
Vir altyd.  

Dawid word draer van God se onvoorwaardelike genade aan Israel.

Dawid en sy familie word die draers van God se getrouheid.

In hom en sy nageslag God se belofte gesetel.  

Hierdie is in reële sin
titelakte vir koningshuis van Dawid.

Word fondament van Israel se hoop vir toekoms.

Hoop oorleef vernietiging
Verlies van politieke mag van Dawidshuis.

Hoop op Dawidiese koning het aanhou groei,
Selfs nadat die laaste koning verdwyn het!  

En in Jesus word hierdie belofte natuurlik vervul.
Dis waarom so nb belofte is.

Verhale Jesus gebore moeite te onderstreep dat hierdie belofte vervul.
Lukas (1:32-33):
Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee,
En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers
Tot in ewigheid.
Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.

Johannes verwys hierna:
1:14:
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon –
Letterlik tent opgeslaan, tabernakel.
Verwys na hierdie teks.

Hierdie teks duidelik:  God liefde.

Sy inisiatief in lewe van Dawid en volk,
Nie gemotiveer deur belofte van tempel.

Vandag Sondag van liefde –
Fokus God liefde vir volk,
Veral sigbaar in Kersfees,
In belofte aan Dawid wat in Kersfees vervul word.  

Woord God liefde – hesed.
Hardkoppige,
Standvastige liefde.

Liefde wat kies en nie weer loslaat nie –
Liefde wat veral in getrouheid sigbaar is.
Sien getrouheid in pad wat deur geskiedenis sigbaar is.  

Ook in teks,
God herinner aan getrouheid in verlede,
Getrouheid van verlede altyd herinner dat in die toekoms steeds aan sy belofte kan vashou.  

God se liefde en trou moet altyd in dieselfde asem genoem word.  
Dis hoekom Lukas God se belofte aan Dawid
In die mond van Gabriel laat weergalm.
God het dan belowe dat die nageslag van Dawid koning sal bly.

God laat in die gedeelte ken as God wat beloftes doen.

In Advent vier juis feit dat God getrou is aan sy beloftes,
Vier God liefde en trou,
Dat ons hoop het,
want ons herleef verwagting koms van Jesus,
nageslag van Dawid,
maar sien ook uit na koms van Christus,
Koning hemel en aarde.  

Wat interessant,
Is dat God van begin af aardes “bondgenote” gebruik
Om sy koninkryk te laat kom.
Hier belofte aan Dawid, nageslag.

Adventstyd ook ons “huise” uitgenooi
Om deur dade van liefde en deernis
Die koms van die koning te verkondig.  

Kersfees tyd van gee en ontvang.
Media:  “Spirit of Christmas”.  

Ons weet wat hierdie ware Gees van Kersfees,
Gebore uit God liefde en trou,
Deel van hierdie liefde en trou.

Kersfees tyd dink aan wat ontvang het,
Dankbaar is voor,
Maar óók tyd
Spontaan huis vir ander huise sal word.  

Dade,
Gee,
Kersdag –
Kollektes
Barcelona-projek
MTR Smit
Vistarus
Maranatha
Môrewag voedingsfonds
Cheshire
Geskenke Thand’usana Huis babas.
Geld (koevertjies)
Doeke (0-2)
wetwipes
(Toedraai, gaan voor sit)

Mense uitnooi lewens te deel hierdie tyd van jaar.
Kuier.

Ook in menswees:
Weer gasvryheid,
Nie net huis,
In manier van wees,
Aanvaardende teenwoordigheid,
Mense omgee,
Raaksien,
Erken,
Respekteer.

Kersfees werk alles saam ons hieraan te herinner,
Deel van koms van koninkryk in uitleef van God liefde en trou,
Sodat as gewoonte gevestig kan word,
Res van jaar ook kan uitleef,
Elkeen van ons hawe kan wees vir almal met wie in aanraking kom.

Gebed

Dankoffers

Lied 334

Seën
Lied 313

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.