18-24 Maart Huisgodsdiens

RUS 
•Hoe het jy die afgelope week iemand gehelp (geseën)?
•Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.
 
HOOR 
Lees Lukas 19:28-40 of die verhaal van Jesus se intog in Jerusalem uit enige kinderbybel.
•Vertel vir mekaar wat vir julle uitstaan in die verhaal.  As julle vrae het, kan julle ook daaroor gesels.  
•Maak Palmkruisies!  Gaan kyk hier hoe om dit te doen.
•Die mense eer vir Jesus omdat hy Koning is.  Wat beteken dit vir jou dat Jesus Koning is van jou lewe?  Probeer dink aan praktiese goed.
 
LEEF 
•Is daar iets in spesifiek in jou lewe wat jy graag aan Jesus as Koning wil opdra?  Vertel vir mekaar daarvan, bid saam en vra dat Jesus oor elkeen se spesifieke situasie sal regeer.
•Het julle al jul “30 minute om te seën” gedoen?  Laat weet vir rethievanniekerk[by]gmail.com wat julle gedoen het!  As julle nog nie iets gedoen het nie, gesels oor wat julle gaan doen en wanneer.
•Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
     

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment