1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 – 29 Mei tot 4 Junie 2011

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Pinkstertyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die koms van die Heilige Gees nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

Lees 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref (Julle kan ook die Pinksterreeks teks gebruik wat Siegfried Louw volgende Sondag gaan gebruik – Hebr 4:14-5:10.  Sy tema is: Op pad na Paradise Falls).

 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar wat jou help om getrou te bly en vas te staan in versoekings:

Die lesers van 1 Petrus het beleef hoe Christene in die samelewing beskuldig, beledig en verdag gemaak is. Hulle eer as burgers in die samelewing het in die gedrang gekom. Daar was voortdurende kritiek, afsydigheid, verwerping, beskimping en beswaddering, beledigings en vernederings, wat Christene moet verduur van die samelewing in sy geheel, insluitende dié van hulle kennisse, vriende en familie (Dirkie Smit).  Hierdie verbale aggressie is soos ’n stadige gif en het ’n klimaat van onsekerheid geskep waarbinne Christene later wreed vervolg sou word.

Dirkie Smit sê dat hierdie voortdurende verwerping drie soorte versoekings meebring:

 • Eerstens wonder Christene as vreemdelinge of hulle nie liewer maar kompromieë moet aangaan sodat hulle darem ’n bietjie beter in die samelewing kan inpas nie. In Rome moet mens maar maak soos die Romeine! Om onopvallend te wees help immers om agterdog en lyding vry te spring.
 • Tweedens lei lyding daartoe dat Christene begin twyfel het of dit enigsins die moeite werd is om hierdie andersheid te handhaaf. Is dit waarvoor Christene staan werklik só belangrik?
 • Derdens lei dit tot verdeeldheid binne die kerk as geloofsgemeenskap. Mense reageer verskillend op die druk van binne en van buite en dit lei tot interne spanninge – juis rondom diegene wat twyfel en kompromieë aangaan.

Dit is hierdie aftakelende effek op geloof waarmee Petrus sy lesers wil help.  Ook ons baat hierby.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Die res van die kwartaal gebruik ons die leesrooster tekste:
  • 5 tot 11 Junie – Numeri 11:24-30
  • 12 tot 18 Junie – 2 Korintiërs 13:5-14
  • 19 tot 25 Junie – Matteus 10:40-42

Chris van Wyk

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.